In onze praktijk richten wij ons voornamelijk op psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin.

Maak een afspraak

Visie

Waarom therapie of begeleiding?

In elk gezin loopt het wel eens moeilijk en alle kinderen maken vroeg of laat een lastige periode door. Moeilijker slapen of eten, prikkelbaar en opstandig gedrag, ruzie onder de kinderen, zich vervelen, piekeren, zich niet goed voelen op school of bij vrienden etc. Meestal vinden ouders en kinderen samen een oplossing voor deze spanningen of moeilijkheden.

Maar soms krijg je het gevoel er alleen niet meer uit te geraken, dat praten over de problemen niet meer lukt en alles lijkt vast te lopen.
Je maakt je ongerust over de kinderen, je hebt de indruk dat het niet zo vlot loopt als je zou willen. De kinderen zijn druk of moeilijk of juist erg stil en teruggetrokken. Mogelijks komen er signalen van de school dat het daar ook niet goed meer loopt.
Als ouders zie je het soms niet meer goed zitten, wat moet je doen om goed te doen, hoe kan je als ouders samen aan één touw trekken? Er is al veel geprobeerd maar niets lijkt te helpen.

Therapie kan helpen om er terug samen door te komen. Samen zoeken we uit hoe je je kind best kan helpen en hoe je zelf weer tot rust kan komen. Kinderen en jongeren worden in hun eigen taal aangesproken zodat ze ook mee kunnen helpen om tot een oplossing te komen.

Basisfilosofie van Therapiecentrum Rapunzel

Rapunzel staat voor het geloof en het vertrouwen dat ieder kind en ieder gezin de mogelijkheden tot groei, ontwikkeling en verandering in zich dragen.
Allerlei omstandigheden kunnen deze eigen mogelijkheden van het kind en/of gezin in min of meerdere mate belasten of dreigen te verstikken. Druk van buitenaf zoals moeilijke leef- en werkomstandigheden, conflicten in de omgeving of in de familie kunnen het gezin uit evenwicht brengen. Problemen kunnen ook meer van binnenuit komen. Hier denken we aan leerstoornissen, ontwikkelingsproblemen of persoonlijke moeilijkheden.
Therapie of begeleiding kan helpen om de positieve krachten weer vrij te maken door de bestaande mogelijkheden te versterken en te ondersteunen en de belemmerende factoren op te ruimen.

 

Het sprookje van Rapunzel staat symbool voor de ervaring, de beleving van vast te zitten in problemen of zorgen en tevens voor de kracht om jezelf uit een moeilijke situatie te kunnen bevrijden.

Maak een afspraak

Therapeutisch aanbod

Ons centrum biedt ondersteuning, begeleiding en therapie bij o.a.:

 • gedragsproblemen: druk en chaotisch gedrag, niet luisteren, pesten, agressie etc.
 • emotionele problemen: slaapstoornissen, angst, treuren en depressie, etc.
 • ontwikkelingsproblemen: ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen, etc.
 • hechtingsproblemen
 • schoolmoeilijkheden: verwerking van leerproblemen, pesten, hoogbegaafdheid, faalangst

 • echtscheidingsproblemen
 • rouw
 • traumaverwerking
 • etc.


In samenspraak met het gezin gaan we op zoek naar het meest geschikte aanbod van therapie of begeleiding. Individuele therapie en gezinstherapie gaan steeds hand in hand.

 • Gezinstherapie voor gezinnen met jonge kinderen en adolescenten
 • Pedagogische ondersteuning en ouderbegeleiding
 • Individuele begeleiding van kinderen
 • Individuele therapie voor adolescenten en jongvolwassenen
 • Kinderpsychiatrische consultaties in functie van de therapie
 • Occasioneel doet het centrum ook
  • partnerrelatietherapie
  • individuele therapie voor volwassenen
  • ondersteunende therapieën zoals relaxatie, autogene training...

Werkwijze

In Therapiecentrum Rapunzel beschouwen wij kinderen, jongeren en hun gezin als onlosmakelijk verbonden. Wij opteren dan ook voor een integrale behandeling van het gezin waar er aandacht en zorg is voor alle betrokkenen. Gezinsgesprekken, individuele sessies en oudergesprekken worden ingezet afhankelijk van de hulpvraag, van de noden en verwachtingen van ieder gezinslid. Behandelingswijzen en technieken worden aangepast (o.a. door gebruik van ervaringsgerichte en creatieve methodieken) zodat ieder gezinslid, jong of oud, actief kan deelnemen.

Je telefoontje of mail komt op ons secretariaat terecht. Je wordt kort nadien persoonlijk gecontacteerd door één van de therapeuten en we plannen een eerste gesprek samen met ouders en kinderen. Tijdens dit eerste verkennende gesprek maken we ruimte voor kennismaking en trachten we jullie hulpvraag en verwachtingen in kaart te brengen. Samen zoeken we naar de hulp die best aansluit bij jullie vraag.
Indien Rapunzel niet het gepaste antwoord heeft, gaan we op zoek naar een geschikte verwijzing.

Tijdens het therapieproces bekijken we samen met ouders en kinderen welke vorm en manier van werken het meest wenselijk of werkbaar.

Tijdens de gezinstherapie worden alle betrokken gezinsleden samengebracht om samen na te denken en te praten over wat hun als gezin bezighoudt. De gezinstherapeut is erop gericht de krachten en eigen mogelijkheden van het gezin te mobiliseren en de communicatie en het contact tussen de gezinsleden te verbeteren zodat gezinnen er opnieuw in slagen met hun problemen om te gaan en meer bevrediging in hun gezinsleven te vinden.

Indien wenselijk kan het kind individueel gezien worden. Spelenderwijs wordt er een contact opgebouwd tussen therapeut en kind en verkennen we het probleem op zoek naar andere manieren om ermee om te gaan.
Individuele therapie gebeurt steeds in nauw contact met het gezin en gaat hand in hand met ouderbegeleiding of gezinstherapie. De ouderbegeleider staat samen met de ouders stil bij hun probleembeleving en zoekt samen met hen naar een andere aanpak.

Soms wordt ook het bredere netwerk aangesproken. We proberen zoveel mogelijk alle krachten te bundelen. Indien jullie dat wensen nemen we contact met de school, het CLB, de huisarts etc.

Indien na een aantal therapeutische gesprekken zou blijken dat er ernstige vragen zijn bij de individuele ontwikkeling en /of het persoonlijk functioneren van kinderen of jongeren, kunnen gesprekken bij de kinderpsychiater ingepland worden. Het kinderpsychiatrisch consult levert ons een bijkomende bril waardoor de therapie aan het kind en het gezin beter en zuiverder kan afgestemd worden. Indien verder diagnostisch onderzoek aangewezen is, verwijzen wij door naar gespecialiseerde diensten in de regio met wie wij samenwerken.
Therapiecentrum Rapunzel voorziet niet in diagnosestelling die niet gekaderd is binnen een therapeutisch proces.

De duur van de begeleiding wordt bepaald in samenspraak met het gezin. Dit kan sterk variëren van enkele sessies tot een behandeling van een jaar of meer, afhankelijk van de ernst van de problematiek en de vraag van het gezin.
Gezinnen die na een afgeronde behandeling terug wat ondersteuning nodig hebben, krijgen voorrang op nieuwe gezinnen.

Maak een afspraak

Medewerkers

Ontmoet onze therapeuten.

Al onze medewerkers hebben een menswetenschappelijke vooropleiding en volgden een erkende therapieopleiding.

 • Sylvia Claes Sylvia Claes
  • Bachelor psychiatrisch verpleegkundige
  • Psychotherapeut/ opleiding relatie- en gezinstherapie
  • Mentaliserende boverderende therapie i.o.
  • Ervaring in residentieel werken met verschillende psychiatrische problematieken
  • Lid van de Belgische vereniging voor Relatie-, gezinstherapie en systeeminterventies (BVRGS)
  E-mail   sylvia.claes@rapunzelvzw.be
 • Leen Dens Leen Dens
  • Master klinische psychologie
  • Postgraduaat relatie -en gezinstherapie
  • Ervaring met contextbegeleiding in bijzondere jeugdzorg en in het therapeutisch werken met gezinnen
  E-mail   leen.dens@rapunzelvzw.be
 • Katleen Gressens Katleen Gressens
  • Master psychologie
  • Opleiding relatie- en gezinstherapie (i.o.)
  • Ervaring met begeleiding van (jong)volwassenen en relatietherapie
  • Ervaring in begeleiding van studenten op vlak van leer- en zorgvragen
  E-mail   katleen.gressens@rapunzelvzw.be
 • Hugo Mertens Hugo Mertens
  • Master klinische psychologie
  • Postacad. opleiding: relatie-, seks- en gezinstherapie
  • Postacad. opleiding: relaxatie en hypnotherapie
  • Ervaring in het werken met levens- en gezinsproblemen
  • Stichtend lid: Belgische vereniging voor Relatie-, gezinstherapie en systeeminterventies (BVRGS)
  E-mail   hugo.mertens@rapunzelvzw.be
 • Leen Palmers Leen Palmers
  • Master ortho- en psychopedagogiek
  • Opleiding relatie- en gezinstherapie
  • Voortgezette opleiding gezinstherapie
  • Ervaring met bijzondere jeugdzorg en ambulante gezinsbegeleiding
  • Lid van de Belgische vereniging voor Relatie-, gezinstherapie en systeeminterventies (BVRGS)
  E-mail   leen.palmers@rapunzelvzw.be
 • Wibke Richter Wibke Richter
  • Master in de klinische psychologie
  • Psychotherapeut/ Opleiding relatie-en gezinstherapie
  • Ervaring in het therapeutisch werken met gezinnen en koppels en ervaring binnen het bijzonder onderwijs
  E-mail   wibke.richter@rapunzelvzw.be
 • Greet Splingaer Greet Splingaer
  • Master in de psycho- en orthopedagogie
  • Psychotherapeute, opleiding relatie- en gezinstherapie, opleiding Gestalteducatie, specialisatieopleidingen in kindgerichte gezinstherapie
  • Co÷rdinator Therapiecentrum en VZW Rapunzel
  • Erkend als opleider en supervisor door de Belgische Vereniging van Opleiders in de Systeemtherapie (BVOS) en BVRGS
  E-mail   greet.splingaer@rapunzelvzw.be
 • May Vrijens May Vrijens
  • Kinder- en jeugdpsychiater
  • Opleiding relatie- en gezinstherapie
  • Ervaring in residentieel en ambulant werken met verschillende kinderpsychiatrische problematieken
  E-mail   may.vrijens@rapunzelvzw.be
 • Therapeuten Rapunzel

Ondersteuning

Mario Kicken
 • Webmaster van Rapunzel  

 •   webmaster@rapunzelvzw.be