Deze jaaropleiding wordt omgevormd tot
een modulaire opleiding Coaching

Rapunzel vormt de jaaropleiding 'Coaching van medewerkers in de hulp- en de zorgverlening en het onderwijs' om tot een modulaire opleiding Coaching.
Deze nieuwe opleiding zal bestaan uit een basismodule "Coaching" en uit vrij te kiezen aanvullende modules ter verdieping van de basismodule.

Binnenkort meer info op onze website.


Volgende workshops geven hier al een voorsmaakje van:


Deze jaaropleiding is bedoeld voor iedereen die het coachen van collega’s in de zorgverlening of in het onderwijs meer wil integreren in zijn/haar manier van werken: als coach, mentor, zorgcoördinator, hulpverlener, leidinggevende, HR medewerker, pedagogisch begeleider...

Deze opleiding omvat 12 dagen verspreid over een jaar.


Creatieve opdrachten geven ruimte om te leren en exploreren op een niet dwingende, schoolse manier.

Cursist

  Lees meer feedback van onze cursisten

  Start is voorzien op dinsdag 27 maart 2018.


1.   Visie en opzet

In onze snel veranderende en in beweging zijnde wereld, worden er ook in de zorg- en hulpverlening alsook in de onderwijssector andere verwachtingen gesteld naar zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid, flexibiliteit, focussen, resultaat- en doelgerichtheid,...
Coaching en coachen van medewerkers kan hier een belangrijke ondersteunende rol in spelen.
De jaaropleiding 'coachen van medewerkers in de hulp- en zorgverlening en het onderwijs' is er voor iedereen die medewerkers ondersteunt en uitdaagt in het versterken van hun begeleidings-, hulp- en zorgaanbod naar cliënten.

 • Je bent inhoudelijk coördinator en je wil begeleiders versterken in hun aanpak naar cliënten en cliëntsystemen.
 • Je bent zorgcoördinator en je wil met je teamleden aan de slag rond een andere aanpak naar zorggebruikers of leerlingen.
 • Je bent mentor en wil samen met nieuwe collega's zoeken hoe ze kunnen evolueren en groeien in hun job.
 • Als teambegeleider wil je je werkbesprekingen met medewerkers op een andere manier aanpakken...

Als je je medewerkers, teamleden, begeleiders, ... wil coachen in functie van een betere zorg, hulpverlening, begeleiding van cliënten, patiënten, zorgvragers... ; dan kan je terecht in deze jaaropleiding.

Merlijn was een wijze tovenaar, raadgever en leermeester aan het hof van Koning Arthur. Door zijn krachten in dienst van het goede te stellen is hij vijand nummer één voor al wat slecht is. Merlijn was Arthurs leermeester. Hij leerde hem Latijn, boogschieten, zwaardvechten. En op zijn eigen ondoorgrondelijke manier gaf Merlijn de jonge Arthur vele belangrijke levenslessen mee.

We kijken vanuit een systemische visie naar coaching. Dit betekent een voortdurende aandacht voor de contexten van alle betrokkenen in het coachingsproces. De relationele en interactionele uitgangspunten maken dat 'dialoog' en 'samenwerking' als coach binnen de eigen werkcontext voorop staan.

2.   Grondplan

In deze opleiding vertrekken we vanuit het 'coachen' van medewerkers binnen een organisatiecontext en staan we stil bij volgende thema's:

 • Hoe kan ik als 'coach' medewerkers begeleiden, ondersteunen, versterken in hun handelen, in hun (anders) omgaan met cliënten, zorgvragers, patiënten...?
 • Hoe kan ik vanuit mijn rol en positie als coach in de organisatie collega's aanspreken op hun talenten, hen versterken in het stellen van eigen doelen, hun zelfreflectie verhogen en met hen zoeken naar professionele groei- en ontwikkelkansen vanuit een toekomstgerichte/ oplossingsgerichte houding
 • Hoe zet ik concreet een coachingstraject op, waarin de coachee eigenaar blijft van het eigen leer- en ontwikkelproces
 • Hoe kan ik zelf sterker worden in mijn coachende vaardigheden en hoe die in verschillende coachgesprekken hanteren en toepassen:
  • het kunnen (waarderend) exploreren, bevragen
  • het kunnen confronteren ( feed back, feed up, feed forward)
  • het kunnen uitdagen en inspireren
 • Het uitbreiden van mijn toolbox aan werkwijzen, technieken om toe te passen in coachingsgesprekken met medewerkers
 • Het zicht krijgen op mijn eigen krachten en valkuilen als coach
  • mijn eigen persoonlijk proces dat maakt dat ik op een bepaalde manier in het coachingstraject zit, dat bepaalde thema's meer/minder aan bod komen in de coaching;
  • mijn positie t.a.v. verschillende contextinvloeden en t.a.v. verschillende dominante ideeën
 • Omgaan met weerstand en lastige of complexe situaties in coachingstrajecten

Er wordt op een interactieve manier gewerkt, met veel ruimte voor ervaringsoefeningen, eigen casuïstiek, reflectieopdrachten,… waarin steeds de transfer gemaakt wordt naar de eigen werkcontext.

  Terug naar boven

Opleiders

Luc Declercq
 • Master Klinische Psychologie, opleiding Gestalttherapie, voortgezette opleiding Gezinstherapie  

 • Werkt als freelance opleider en supervisor in verscheidene hulpverleningsorganisaties
 • Erkend als opleider en supervisor door EAGT en NVAGT
 •   luc.declercq@rapunzelvzw.be

Krista Mommen
 • Master Klinische Psychologie, systeemtherapeutische opleiding en managementsopleiding  

 • Oprichter van Senso (www.sensocoaching.be), gespecialiseerd in het ombuigen van stress en burn-out naar veerkracht en bevlogenheid
 • Systeemtherapeut en coach binnen Ligase, Keerbergen
 •   krista.mommen@rapunzelvzw.be

  Terug naar boven

Toelatingsvoorwaarden

Voor mensen die binnen de social profit en het onderwijs medewerkers coachen in functie van een betere zorg, hulpverlening, begeleiding van cliënten, leerlingen, patiënten, zorgvragers, bewoners etc.
Voor zorgcoördinatoren, inhoudelijke coördinatoren, pedagogische begeleiders, stafmedewerkers met een ondersteunende functie, teambegeleiders etc.

Ook mensen die aangezocht zijn om dergelijke functie in de nabije toekomst op te nemen, kunnen zich kandidaat stellen.

Bij voorkeur minimum A1 diploma menswetenschappen.

Planning  

In totaal zijn er 12 opleidingsdagen.

Deze opleiding zal overwegend op dinsdagen doorgaan.

» Start is voorzien op dinsdag 27 maart 2018
Werkuren: telkens van 9u30 tot 16u30

Max. 17 deelnemers

Opleidingsdagen 

Momenteel hebben we hier nog geen zicht op. Nog even geduld.

Locatie  

Alle opleidingsdagen gaan door in een locatie in Diest, op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

Bijdrage  

Bij inschrijving betaalt men een inschrijvingsbedrag van € 200.00. Dit bedrag wordt niet terugbetaald bij eventuele annulatie of stopzetting van de opleiding door de deelnemer en kan niet ingebracht worden in de KMO portefeuille.
Verder bedraagt de bijdrage € 1200.00, eenmalig te betalen na de start van de opleiding.
Totale kostprijs is dus € 1400

Het inschrijvingsbedrag wordt gestort op de rekening van

VZW Rapunzel
Begijnenstraat 13, 3290 Diest
IBAN: BE52 0682 4393 3809
BIC: GKCC BE BB

Inschrijving  

 1. Gelieve het inschrijvingsformulier op de website volledig in te vullen.
 2. Kandidaten sturen een gemotiveerde brief en een C.V. naar Rapunzel via kandidaturen.opleiding@rapunzelvzw.be en storten het inschrijvingsbedrag met vermelding van de naam van de deelnemer en "Jaaropleiding Coachen".
  Indien wij vragen hebben bij uw kandidatuur zullen wij u persoonlijk contacteren en eventueel uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
 3. Pas daarna wordt beslist of men kan deelnemen.
  Als men niet wordt aanvaard, zal het inschrijvingsbedrag integraal terugbetaald worden.
 4. Als je aanvaard bent als deelnemer ontvang je van ons het opleidingscontract.
  Dit dien je ondertekend terug te bezorgen aan Rapunzel. Indien je werkgever mee instaat voor de financiering van je opleiding, vragen wij dat ook de werkgever het contract ondertekent.
  Na ontvangst van het ondertekende contract is je inschrijving volledig in orde en sturen wij je alle praktische informatie toe.

  Terug naar boven

  Feedback van onze cursisten

Wat vinden de cursisten zelf van de opleiding Coachen?

 

Ik was op zoek naar handvaten, tips and tricks, kaders om mijn werk als werkbegeleider nog beter te doen, om mezelf beter te leren kennen als 'coach' en als mens.
Awel, dat alles zit zeker in het pakketje dat Rapunzel aanbiedt met deze opleiding.
Meer nog, ik verzeker je dat je je na deze opleiding krachtiger zult voelen, zelfzekerder, moediger. Je gaat meer kleur hebben als coach en ook als mens eigenlijk.

In deze opleiding heb ik in een veilig klimaat methodieken en technieken aangeleerd waardoor ik veel bewuster handel op de werkvloer.
Daarnaast heb ik mezelf als coach, maar ook als mens stukken beter leren kennen. De groep en de lesgevers waren een spiegel en gaven me goesting om nieuwe dingen te proberen.
Er was voldoende ruimte voor ieders leerproces waardoor ik echt een transfer van het geleerde heb kunnen maken naar mijn werkplek.
Deze opleiding is een aanrader voor elke coach!

De groep waarvan ik deel uit mocht maken, maakte de opleiding voor mij AF. Op zeer korte tijd leer je elkaar heel goed kennen: door de 'rondjes' voor iedere opleidingsdag, door de smalltalk in de keuken en tijdens lunchpauzes, door de rollenspelen, door de confronterende en kwetsbare oefeningen en verhalen...iedereens masker valt op een bepaald moment wel deels af en weet je wat? Kleur bekennen en krijgen in een groep als deze, heeft me deugd gedaan, deed me gloeien en groeien. Meestal ging ik na zo'n opleidingsdag met een energiek en een positief gevoel naar huis.
Dus niet twijfelen om je in te schrijven, gewoon doen, NU ;-)!

  Terug naar boven