Wanneer cliënten beroep doen op hulpverleners voelen ze zich vaak erg machteloos. De probleemverhalen zijn erg groot geworden, mooie verhalen zijn ondergesneeuwd geraakt en er lijkt geen ruimte meer te bestaan om meer hoopvolle verhalen te laten groeien. De identiteit van de cliënt lijkt samen te vallen met de klacht en negatieve identiteitsconclusies (bv. ‘ik ben een loser’) weerhouden cliënten om te experimenteren met nieuw gedrag.

Ook hulpverleners ontsnappen vaak niet aan de zuigende kracht van de probleemverhalen die cliënten in de gespreksruimte meebrengen. Zij voelen een groot appèl om cliënten van hun problemen te verlossen en tot oplossingen te komen en indien deze oplossingen niet helpen komen zij ook al snel in de klauwen van machteloosheid terecht.

Narratieve therapie biedt hulpverleners een aantal handvatten die zowel hen als de cliënten helpen om tegengewicht te bieden aan de zuigende kracht van probleemverhalen. Oprecht interesse tonen in de levensverhalen van mensen, samen met cliënten onderzoeken hoe deze verhalen hun leven beïnvloeden en hen uitnodigen om te vertellen over het leven dat zij verkiezen, staat centraal in het narratieve hulpverleningsproces.

In deze vierdaagse initiatiecursus nodigen wij de deelnemers uit om zich onder te dompelen in een narratief bad en kennis te maken met de belangrijkste narratieve principes en leidraden. De concrete toepassing van narratieve ideeën en gesprekstechnieken zal geïllustreerd worden aan de hand van video-opnames van internationaal erkende narratieve therapeuten, voorbeelden uit de eigen praktijk, narratieve interviews, etc.

Tijdens deze vierdaagse workshop zullen de deelnemers:
 • Kennismaken met de theorie: de basisconcepten van het narratieve denken worden uitgelegd en ervaren.
 • Kennismaken met de belangrijkste narratieve handvatten/leidraden:
  • Externaliserende gesprekkendie het probleem en de persoon van elkaar loskoppelen.
  • Re-autoriserende gesprekken die het mogelijk maken om opnieuw auteur te worden van onze geprefereerde verhalen.
  • Unieke uitkomsten die ons hoop, veerkracht en geloof in de eigen mogelijkheden bieden.
  • 'Re-membering' gesprekken waar bepaalde sociale lidmaatschappen en positieve relationele ervaringen in de kijker worden gezet.
  • Getuigenisgesprekken die het ontwikkelen van alternatieve verhaallijnen kracht bijzetten door een publiek te creëren.
  • Brieven en certificaten die verandering kunnen documenteren

 


Voor wie

Voor begeleiders en therapeuten die werken met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en graag meer narratief aan de slag willen gaan.

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.

 • Creatieve opdrachten geven ruimte om te leren en exploreren op een niet dwingende, schoolse manier.
 • De kracht van de opleiding vind ik de diversiteit aan kaders en stromingen in combinatie met de persoonlijke vorming.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.