Praatgraag, moegepraat, ... wanneer enkel praten nog weinig uitzicht biedt

Vaak lijkt het begeleidingsproces niet genoeg te hebben aan praten. Het praten blijft in rondjes draaien, we raken moegepraat, uitgepraat... Creatieve experimenten kunnen dan een uitweg bieden om het proces te bevorderen en verdiepen of kunnen een nieuwe drive in de begeleiding geven.

Tekeningen, klei, verhalen, drama, fantasieoefeningen, beelden, filmfragmenten, lichaamsoefeningen, stoelenwerk...
Er ligt een schat aan instrumenten die kunnen ingezet worden om voorbij het praten alleen te geraken. Vaak bieden die instrumenten mogelijkheden om dichter te komen bij wat werkelijk gaande is, om uit te drukken wat verbaal nog moeilijk of niet kan gezegd worden. Ze onthullen en kunnen tezelfdertijd ook voldoende verhullen. Ze bieden een veilige context om te verkennen wat kan, te verbergen wat nog niet kan benoemd worden.

Een belangrijke vraag is evenwel: wat kunnen we wanneer en hoe inzetten?
Het experiment kan nooit doel op zich zijn of gebruikt worden als maskering van wat zich voordoet in de relatie (bv. de onmacht van de begeleider). Het dient hier en nu aan te sluiten bij het proces van de cliënt en de mogelijkheden van de begeleider/therapeut.

Tijdens deze 2-daagse workshop willen we verschillende creatieve mogelijkheden verkennen, nagaan wat bij mij als begeleider best past en wat helpend kan zijn binnen je eigen werkcontext.