In deze bijzondere en intense 2-daagse workshop willen we aandacht geven aan persoonlijke thema’s die, in relatie tot onze cliënten, zowel procesbevorderend als belemmerend kunnen werken.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…

Therapie en begeleiding is een wederzijds gebeuren waarbij cliënt en hulpverlener samen op weg gaan. Deze therapeutische relatie lijkt van cruciaal belang voor het succes van een behandeling. Vanuit een verschillende rolverdeling beïnvloeden cliënt en therapeut elkaar voortdurend.

De relatie en alles wat daarbinnen gezegd en/of gedaan wordt staat ten dienste van de cliënt. Elk gebruik van de hulpverleningrelatie voor eigen doeleinden van de therapeut kan worden gezien als misbruik van de cliënt. Dit betekent evenwel niet dat de therapeut vrij is van verlangen. Hoe zou zij/hij anders gedreven en gemotiveerd blijven? (zie Myriam Van Gael in “Tijdschrift voor Klinische Psychologie” nr 1 maart 2000)

Om misbruik (zowel t.a.v. de cliënt als t.a.v. jezelf) te voorkomen is het evenwel belangrijk als therapeut voldoende zicht te hebben op de eigen geschiedenis, de eigen kwetsuren, de onvervulde verlangens, de niet erkende behoeften, de thema’s die me kunnen doen wankelen, … Deze gevoeligheden kunnen zowel het voertuig worden van je helende als van je destructieve krachten.

Zijn we het onze cliënten en onszelf niet verplicht geregeld stil te staan, in de spiegel te kijken, te beschouwen? Is nieuwsgierig zijn naar de nooit volledig gekende ‘gast’ die onze cliënt(en) en wijzelf zijn niet de voorwaarde voor een helende ontmoeting?

Tijdens deze 2-daagse willen we een veilige omgeving creëren waarbij alle deelnemers in contact met de anderen de gelegenheid krijgen hun blik te verruimen en zich te verdiepen in datgene waarin zij/hij zich beter wil leren kennen.

Erkenning

Deze workshop is erkend voor 18u voor leden van de NVAGT.

Overnachten

Overnachten in de nabije omgeving van Rapunzel is mogelijk. Neem hier een kijkje.


Voor wie

Deze workshop is bedoeld voor therapeuten en hulpverleners die een therapeutische of counseling opleiding volgen of afgerond hebben.