In deze workshop staan we stil bij verschillende mogelijkheden om kinderen actiever te betrekken bij het hulpverleningsproces.
Willen we kinderen meer stem geven in begeleidingen dan moeten we hen aanspreken in hun eigen taal. Het gebruik van een meer beeldende taal is een weg om de dialoog met kinderen in verbinding met hun gezin aan te gaan.
Het model van kindgerichte gezinstherapie wordt uitgewerkt als basiskader. Dit model verenigt kindgerichte en gezinsgerichte factoren. Problemen in de ontwikkeling van kinderen, gedrags- en/of emotionele problemen worden geplaatst tegenover de achtergrond van de gezinscontext.

We vertrekken op tocht samen met Klein Duimpje, zijn broertjes en de mensen rondom hem. We gaan op zoek naar de kiezelsteentjes, vullen onze knapzak, volgen het lichtje in de verte, wisselen kroontjes en mutsjes om voor meer veiligheid te zorgen en gaan uiteindelijk de strijd aan met de reus. Zo groeit Klein Duimpje uit van een kansarm jongetje tot held van zijn verhaal.
We exploreren de sprookjestaal als hulpmiddel om kinderen, jongeren en gezinnen meer in verbinding te brengen met hun eigen krachten en mogelijkheden.

In deze opleiding maken we grondig kennis met een aantal methodieken en interventies uit de kindgerichte gezinstherapie o.a.

  • Werken met duplo’s en poppen
  • Werken met dierfiguren
  • Het zelf creëren van metaforen
  • Het gebruik van handpoppen
  • Externaliserend werken met probleemstukken
  • Gebruik van tekeningen, klei en andere creatieve technieken
  • Sprookjes en verhalen

Niet de methodiek maar het contact met het kind en het gezin staat centraal. Het non- verbale creatieve materiaal wordt samen met het kind of de jongere verkend binnen de intermediaire ruimte. De hulpverlener gaat niet interpreterend – analyserend aan het werk maar is samen met het kind en zijn gezin ontdekker van nieuwe en rijkere betekenissen.
Tijdens de opleiding wordt er gewerkt op een ervaringsgerichte manier. Eigen praktijkervaringen van deelnemers komen ruim aan bod.


Voor wie

Voor begeleiders en therapeuten die werken met kinderen, jongeren en gezinnen binnen zowel ambulante als residentile zorg.