In de hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen zijn we vaak op zoek naar een taal, naar woorden die een moeilijk, complex en soms pijnlijk proces kunnen omvatten. Maar toch ook getuigen van hoop en perspectief. Sprookjes en verhalen zijn zoals de bonen van Jacob. Onooglijk klein en zonder waarde op zich. Maar eens geplant in vruchtbare aarde kunnen de bonenstaken reiken tot in de hemel en toegang geven tot een nieuwe wereld van groeimogelijkheden en kansen.

Sprookjes nemen een bijzondere plaats in binnen ons Westers cultureel erfgoed. Gedurende generaties werden ze mondeling overgeleverd en werden pas laat te boek gesteld. Aldus bieden ze ons een uitgepuurde, rijke beeldtaal; fascinerend en begrijpelijk voor jong en oud. Het zijn bronnen van troost, steun en inzicht.

Sprookjes blijken zeer goed bruikbaar binnen de therapeutische praktijk. Als rasecht heldenverhaal bieden ze ons een fantastische vertelling over de ontsnapping aan een groot gevaar, de mogelijkheden van herstel na diepe wanhoop en vooral troost en de geruststelling dat zelfs het meest wrede lot kiemen van iets krachtigs en moois in zich draagt.

Sprookjes kunnen we ook lezen als een ontwikkelingsverhaal. Vele sprookjes geven in fantasievorm het proces van de menselijke ontwikkeling weer. Ze geven ons de mogelijkheid ontwikkelingsthema’s te benaderen vanuit meerdere perspectieven en de dialoog tussen de gezinsleden en de verschillende generaties te diversifiëren.

Ik nodig jullie uit om samen met Jacob de bonenstaak te beklimmen en de magie van het sprookjesland te herontdekken.

In deze workshop bespreken we diepgaand en op een ervaringsgerichte manier een klassiek sprookje. Nadien wordt er stilgestaan bij toepassingsmogelijkheden in de praktijk.