In hulpverlening schieten woorden soms te kort om datgene wat speelt binnen een individu, binnen relaties en systemen uit te drukken of inzichtelijk te maken. Door het inzetten van duplo-popjes en ander materiaal krijgen we een unieke kans en tal van ingangspoorten om het intrapsychische en het inter-relationele samen in beeld te brengen.

De kracht van deze methodiek ligt in het samen zoeken naar het voor de persoon, het gezin, de groep meest passende en vooral ondersteunende beeld binnen het hulpverleningstraject. Tijdens deze tweedaagse workshop trainen we in het inzetten van deze methodiek in individuele, koppel- en gezinsgesprekken. We werken voornamelijk vanuit het contextuele werkkader, zoals het destijds ook werd ontwikkeld door Marleen Dieckman.

Ook het gebruik ervan binnen intervisie, supervisie en teams en hoe komt aan bod. Diverse toepassingsmogelijkheden worden toegelicht en geoefend.


Voor wie

Alle hulpverleners die zowel in een begeleidings- als in een therapeutische context werkzaam zijn, zowel met volwassenen als met kinderen.