De plaats die je in je gezin van oorsprong inneemt in de rij van de broers en zussen bepaalt mee je persoonlijke stijl als hulpverlener. In deze dag gaan we vanuit de eigen ervaring van alle deelnemers op zoek naar de eigenschappen die verbonden zijn aan elke plaats in de broer-zusrij en naar de troeven en valkuilen die dit biedt in de hulpverleningsrelatie met cliënten en in de teamwerking. Daarnaast bieden we voorbeelden van het werken rond de broer-zuspositie in therapie of begeleiding.
Er is aandacht voor de invloed van specifieke situaties, zoals bijvoorbeeld broer-zus zijn van een gehandicapt of chronisch ziek kind, broer-zus zijn van een jong-overleden kind.
Daarnaast maken we ruimte voor het model van conflicthantering dat elkeen vanuit zijn/haar broer-zusrelaties meekreeg en hoe dit het werken rond conflicten in therapie of hulpverlening kan verrijken.

Deze workshop vertrekt van het ecosystemische gezichtspunt zoals beschreven in het boek “De potentiële kracht van broer-zusrelaties, een blinde vlek in de hulpverlening” onder redactie van Edith Tilmans-Ostyn en Muriel Meynckens-Fourez (Lannoocampus, 2008).
De workshop is gebaseerd op het model dat Edith Tilmans- Ostyn uitwerkte voor de voortgezette opleiding Gezinstherapie(Context).

Deze workshop vereist geen specifieke vooropleiding.