Een team valt of staat door de aard van samenwerking in dat team.
Maar hoe dans je als teamcoach mee op de energie van een team?
En hoe bouw je aan een bevlogen team dat het beste uit zichzelf kan halen?

Deze 2-daagse workshop kan je hiermee al een stuk op weg zetten...

 

Een hecht en succesvol team is een team dat constructief, daadkrachtig en met plezier samenwerkt en optimaal gebruik maakt van de talenten en krachten van ieder teamlid. Dit resulteert in een hoge mate van effectiviteit en productiviteit van het team bij het bereiken van de team- en organisatiedoelen en in het omgaan met de snelle veranderingen die dagelijks op hen afkomen.

Maar soms lukt dat (nog) niet... en dan kan teamcoaching een uitkomst bieden.
Teamcoaching is er dan op gericht om te ontdekken wat de ongewenste situatie in stand houdt en wat er nodig is om het team terug in beweging te krijgen in de richting van het gewenste resultaat.

 

Programma:

Tijdens deze opleiding wordt er gewerkt aan:

  • Het versterken van je inzichten in teamfunctioneren: er worden kaders aangereikt i.v.m. teamontwikkeling en teameffectiviteit. Je krijgt ook meer zicht op dynamieken in de onderstroom van teams en de invloed hiervan op het leer- en prestatievermogen van teams.
  • Het inoefenen van enkele interventiemethodieken: om meer eigenaarschap in je team te krijgen, en om aan de slag te gaan met de onderstroom in teams
  • Het bevorderen van zelfreflectie: over eigen kwaliteiten en grenzen als teamcoach

We gaan hierbij op een ervaringsgerichte en interactieve wijze aan de slag. Er is ruimte voor casusbespreking en uitwisseling.

We vertrekken hierbij ook vanuit een systemische en experientiële visie, en vanuit de positieve psychologie.


Voor wie

Voor iedereen in de zorg- en hulpverlening die met teams werkt en dit meer coachend wil leren doen.