Of we nu individueel of in een leefgroep met cliënten werken of meer met gezinnen en contexten aan de slag gaan, als hulpverlener ervaren we de nood om de complexiteit van een cliëntsysteem te kunnen begrijpen en benaderen. Dan zoeken we heldere en ondersteunde kaders. In deze training richten wij ons tot hulpverleners en begeleiders die een systemisch en contextgericht werkkader willen opbouwen.

Als hulpverlener komen we rechtstreeks of onrechtstreeks in contact met het gezin en de context van onze cliënten. Mensen zijn ingebed in verschillende contexten en dragen verschillende verhalen met zich mee., Zo kunnen gezinsleden en andere belangrijke relaties van onze cliënten deel gaan uitmaken van de gesprekken. Soms komen ze ook effectief in beeld o.a. tijdens (huis-)bezoeken of sporadische contacten of we nodigen hen zelf uit om bepaalde thema’s door te praten. Zo kom je als hulpverlener wel eens terecht in een wirwar van relaties en interacties.
De therapeutische relatie, de relatie tussen de cliënt en de hulpverlener, krijgt vorm tegen de achtergrond van dit netwerk. Om te komen tot betere hulpverlening en een zuivere positionering binnen de context, is het belangrijk voldoende zicht te hebben op deze dynamieken die hun basis vinden in het gezin van herkomst en de omringende context van onze cliënten.

Werkwijze

Tijdens deze vierdaagse hanteren een contextgericht denkkader dat wordt opgebouwd vanuit systemische uitgangspunten.

In de eerste twee dagen worden een aantal contextgerichte en systemische concepten theoretisch geschetst en aan de hand van oefeningen en praktijkvoorbeelden verder uitgewerkt We leren kijken naar relatiepatronen, de organisatie, structuur en processen in gezinnen, de betekenislagen van de hulp- en zorgvragen, circulariteit en het werken met dyades en triades. Telkens met het doel om verbredend en verdiepend te kijken naar de cliënt in zijn context én naar de hulpverleningsrelatie tussen de hulpverlener en het cliëntsysteem. We vertrekken vanuit de beschikbare kennis van de deelnemers en focussen ons op de concrete toepassing van het aangereikte denkkader binnen het eigen werkveld. Casusmateriaal mag ingebracht worden.

In deel twee ligt het accent op de praktijk. Tijdens het eerste luik is het uitgangspunt de individuele cliënt en experimenteren we aan de hand van oefeningen, therapeutische vragen en allerlei materiaal hoe men de context aanwezig en bespreekbaar kan maken. In het laatste onderdeel worden er handvaten aangereikt om mensen uit de context effectief aan onze tafel uit te nodigen en er mee aan de slag te gaan. Doorheen deze twee dagen gaan we interactief en creatief, zowel verbaal als non-verbaal, aan de slag.


Voor wie

Voor hulpverleners in de ambulante, residentiŽle of semiresidentiŽle zorg aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die geregeld in contact komen met de context van hun cliŽnten/patiŽnten.
Tevens kan deze workshop beschouwd worden als een introductie op de meerjarige opleiding contextgerichte zorg en de opleiding relatie- en gezinstherapie.