In de hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen zijn we vaak op zoek naar een taal, naar woorden die een moeilijk, complex en soms pijnlijk proces kunnen omvatten. Maar toch ook getuigen van hoop en perspectief. Sprookjes en verhalen zijn zoals de bonen van Jacob. Onooglijk klein en zonder waarde op zich. Maar eens geplant in vruchtbare aarde kunnen de bonenstaken reiken tot in de hemel en toegang geven tot een nieuwe wereld van groeimogelijkheden en kansen.

Sprookjes nemen een bijzondere plaats in binnen ons Westers cultureel erfgoed. Gedurende generaties werden ze mondeling overgeleverd en werden pas laat te boek gesteld. Aldus bieden ze ons een uitgepuurde, rijke beeldtaal; fascinerend en begrijpelijk voor jong en oud. Het zijn bronnen van troost, steun en inzicht.

Sprookjes blijken zeer goed bruikbaar binnen de therapeutische praktijk. Als rasecht heldenverhaal bieden ze ons een fantastische vertelling over de ontsnapping aan een groot gevaar, de mogelijkheden van herstel na diepe wanhoop en vooral troost en de geruststelling dat zelfs het meest wrede lot kiemen van iets krachtigs en moois in zich draagt.

Sprookjes kunnen we ook lezen als een ontwikkelingsverhaal. Vele sprookjes geven in fantasievorm het proces van de menselijke ontwikkeling weer. Ze geven ons de mogelijkheid ontwikkelingsthema’s te benaderen vanuit meerdere perspectieven en de dialoog tussen de gezinsleden en de verschillende generaties te diversifiëren.

Ik nodig jullie uit om samen met Jacob de bonenstaak te beklimmen en de magie van het sprookjesland te herontdekken.

In deze workshop bespreken we diepgaand en op een ervaringsgerichte manier een klassiek sprookje. Nadien wordt er stilgestaan bij toepassingsmogelijkheden in de praktijk.

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.

  • Creatieve opdrachten geven ruimte om te leren en exploreren op een niet dwingende, schoolse manier.
  • De kracht van de opleiding vind ik de diversiteit aan kaders en stromingen in combinatie met de persoonlijke vorming.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.