Systemisch werken vanuit Infant Mental Health in de perinatale periode

NieuwHelaas! je kan je niet meer inschrijven. blijf op de hoogte van de volgende editie.
Systemisch werken vanuit Infant Mental Health in de perinatale periode

Komt een cliënt binnen…

Sarah komt op gesprek met haar zoon Titus van 7 weken oud. Mama en Titus zien er beiden piekfijn verzorgd uit en mama begint te vertelen over de voorbije nacht. Baby Titus slaapt in de maxi-cosi. Na wat doorvragen blijkt de hulpvraag vooral te gaan rond het ‘niet-slapen van Titus’, het vele piekeren en het moedergevoel dat mama niet lijkt te voelen. Papa is volgens mama erg betrokken, maar werkt in shiften en is niet veel thuis momenteel…

Praktische info

Data

dinsdag 14 mei 2024

dinsdag 28 mei 2024

Duur

9u30 tot 16u30

€ Prijs

€ 280,00

Broodjeslunch

Inbegrepen


Inschrijven is niet meer mogelijk.
Bekijk ons aanbod

In deze tweedaagse workshop reiken we een theoretisch en praktisch kader aan rond het werken met infants, hun ouders en de context vanuit de Infant Mental Health visie met systemische inspiraties.

Naast de dyadische interactieprocessen tussen moeder en kind, kijken we ook steeds naar het triadisch functioneren tussen ouders en kind in contact met hun (brede) omgeving en hun verhaal over de generaties heen. We gaan op zoek hoe we de co-evolutieprocessen tussen ouders, kinderen en hun context kunnen ondersteunen. Immers, de perinatale periode is bij uitstek een periode waarin gezinnen kwetsbaar zijn, maar waarin we samen ook heel veel willen en kunnen laten verschuiven in het creëren van een veilige basis voor het jonge kind en zijn context. Veerkracht en verbinding zijn basisbegrippen doorheen de workshop.

We bieden praktijkgerichte kaders aan om te kunnen ondersteunen waar het nodig en wenselijk is binnen een zich (pas) vormend gezin. In de perinatale periode moeten we als hulpverlener veel ‘op onze handen zitten’ om goed waar te nemen wat er allemaal speelt in de interacties bij de ouders, het kind maar ook bij onszelf als hulpverlener. Zo leren we bijvoorbeeld heel goed te kijken naar de baby om te ontdekken welke kanalen de baby verkiest en hoe hij communiceert. We gebruiken de ‘clinical windows’ van Stern om te kaderen wat we dan net allemaal observeren en gaan er concreet mee aan de slag. We leren preventief handelen kennen als een bijzonder krachtige interventie in de ontwikkeling van deze jonge gezinnen en kinderen.

We maken de link met de theoretische achtergrond die nodig is om te begrijpen wat we zien en van waaruit we handelen, met hulp van concepten zoals ‘good enough’ van Winnicott, ‘zone van naaste ontwikkeling’, ‘window of tolerance’ enzoverder.
Hoe kunnen we de hulpvraag die er is mee vertalen naar relationele dynamieken: hoe kunnen we het relatienetwerk in beweging brengen zodat er meer afgestemde antwoorden kunnen groeien op de noden van het jonge kind en zijn ouders?

Doelstelling

Na afloop van de workshop hebben de deelnemers kennis gemaakt met de belangrijkste aspecten van psycho-sociale zorg in het peripartum, vanuit de eigen positie en achtergrond als hulpverlener. Tevens hebben zij geoefend op concreet materiaal en zijn zij in staat deze visie toe te passen in de eigen werksetting.

Voor wie

Alle zorgverleners die tijdens de perinatale periode dicht bij de (aanstaande) ouders en de baby staan. Basiskennis van en ervaring met de lichamelijke en psychologische aspecten van het peripartum is wenselijk.

Opleider

Euridike Clauwaert

  • Master in de klinische pedagogiek, Bachelor in de vroedkunde, opleiding in systeemtherapie, opleiding tot IMH-deskundige en EMDR-practitioner in opleiding
  • Werkt als IMH-deskundige in het Care Team Jonge Kind binnen Ligant, Limburg
  • Werkt als zelfstandig perinataal psychotherapeut, privé en verbonden aan de infantraadpleging binnen OPZ-Geel
  • Werkt als gastdocent aan de Thomas More Hogeschool, opleiding vroedkunde
  • Ruime ervaring in de perinatale psychiatrie, vanuit perinatale mentale gezondheids-perspectief

Meer info over Euridike Clauwaert

Opleider

Greet Splingaer

  • Master in de orthopedagogie, Opleiding relatie- en gezinstherapie, opleiding Gestalteducatie, specialisatieopleidingen in kindgerichte gezinstherapie
  • Erkend als opleider en supervisor door de Belgische Vereniging van Opleiders in de Systeemtherapie (BVOS) , door BVRGS en NVRG
  • Erkend als Multi Generational Family Therapist (MGFT)
  • Coördinator van Rapunzel vzw
  • Werkt als gezinstherapeut in Therapiecentrum Rapunzel

Meer info over Greet Splingaer

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Bekijk ons aanbod

Heb je nog vragen?

Bekijk alle veelgestelde vragen hier