Over ons

Rapunzel vzw biedt sinds 2004 een gevarieerde waaier van (bij-)scholingsmogelijkheden aan voor hulpverleners gaande van verscheidene korte workshops, over jaaropleidingen tot een erkende 2-jarige counselingopleiding en een 4-jarige psychotherapieopleiding. Daarnaast geven we ook supervisies en vormingen op maat voor hulpverleners en diensten binnen de psychosociale hulpverlening.

Doorheen de voorbije jaren groeide Rapunzel uit van een kleinschalig therapie- en vormingscentrum tot een toren met een grote diversiteit van kamers. De toekomst zal uitwijzen hoe het verhaal van de Rapunzeltoren verder gaat …

Over ons

Visie

VZW Rapunzel organiseert vorming voor hulpverleners die zich verder willen bekwamen in het werken met kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en paren vanuit een dynamische systeemvisie.

In Rapunzel gaan we ervan uit dat klachten, problemen, spanningen en conflicten maar begrepen en benaderd kunnen worden vanuit de relationele context waarbinnen mensen leven.

Individuele intrapsychische processen kunnen beter begrepen worden wanneer ze geplaatst worden binnen het relatienetwerk waarin ze zich voordoen. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden.

Individuen bewegen zich in verschillende ecosystemen. Wij beschouwen het gezin, de familie als de eerste en de meest primaire context waarbinnen mensen opgroeien en zich bewegen. Ook andere contextlagen zoals de eigen leefwereld van gezinnen (school, werk, buurt, vriendenkring) en de brede maatschappelijk, culturele context hebben een diepgaande invloed op hoe mensen zich gedragen, zich voelen en zich relationeel verhouden.

Systemische hulpverlening is erop gericht een goede samenwerking met het cliëntsysteem uit te bouwen waarin alle betrokken partijen een stem dienen te krijgen. Een systeemtherapeut zal de problemen bekijken tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. De systemische hulpverlener is erop gericht om samen met cliënten op zoek te gaan naar nieuwe relationele perspectieven.

Vanuit een dynamische systeemvisie gaan we vooral op zoek naar de eigen krachten en mogelijkheden, de steunbronnen van het cliëntsysteem zelf. We leggen de nadruk op de groei en ontwikkeling van het systeem als geheel. Individuele ontwikkeling en gezins/systeemontwikkeling gaan hand in hand. Wanneer gezinnen of systemen onder druk staan, kan deze co-evolutionaire groei, deze gezamenlijke dans verstoord geraken en stagneren.

Therapeutische hulpverlening is erop gericht om samen met de systeemleden op zoek te gaan naar de beleving en betekenisgeving van de stagnatie en de weg vrij te maken om nieuwe relationele mogelijkheden en processen te verkennen en te installeren.

De positionering van de hulpverlener of therapeut binnen het hulpverleningssysteem krijgt binnen deze werkwijze een zeer belangrijke functie. De hulpverlener beschikt enerzijds over deskundigheid en vakbekwaamheid. Maar dient toch vooral als persoon deel te nemen als het hulpverleningsproces. Van daaruit kiezen wij voor een experiëntiële basishouding en staan we uitgebreid stil bij de mentalisatiemogelijkheden van de hulpverlener.

Begeleidingsprocessen van volwassenen, jongeren en kinderen blijken heel wat aan mogelijkheden en diepgang te winnen wanneer we naast het gewone gesprek ook meer creatieve en non-verbale middelen inzetten. Vandaar dat in Rapunzel sprookjes en verhalen, het werken met tekeningen en allerhande spelvormen meestal geïntegreerd worden in het vormingsaanbod.

Waarom kiezen voor Rapunzel?

  1. Omdat je je een systeemtherapeutische en contextgerichte visie wil eigen maken.
  2. Omdat je op zoek bent naar een degelijke verdiepende opleiding.
  3. Omdat in Rapunzel een stevige theoretische onderbouw en praktijkgericht denken en werken steeds hand in hand gaan.
  4. Omdat de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie een ruime aandacht krijgen.
  5. Omdat creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg zijn.
  6. Omdat wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Dagelijkse werking Rapunzel vzw

Greet Splingaer

Coördinatie

greet.splingaer@rapunzelvzw.be

Miet Adriaens

Secretariaat

secretariaat@rapunzelvzw.be

Hugo Mertens

Voorzitter

hugo.mertens@rapunzelvzw.be

Ondersteuning

Iris Claes

Secretaris

administratie@rapunzelvzw.be

Hily en Paulien Smets

Illustrators

Opleiders

Onze ervaren opleiders zijn stuk voor stuk experts in hun vakgebied. Al onze opleiders genoten een menswetenschappelijke vooropleiding en volgden een langdurige specialisatieopleiding in systeemtherapie. Velen schoolden zich nadien bij via internationale masterclasses in hun specifieke vakgebied of topic en publiceerden hierover in vaktijdschriften.

Beroepsvereniging

Belgische vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie.

Interesse in ons aanbod?

Bekijk onze opleidingen