Met 7 aan de tafel: Initiatie in Systemisch en Contextgericht werken

Helaas! je kan je niet meer inschrijven. blijf op de hoogte van de volgende editie.
Met 7 aan de tafel: Initiatie in Systemisch en Contextgericht werken

Praktische info

Duur

9u30 tot 16u30

Broodjeslunch

Inbegrepen


Blijf op de hoogte

Of we nu individueel of in een leefgroep met cliënten werken of meer met gezinnen en contexten aan de slag gaan, als hulpverlener ervaren we de nood om de complexiteit van een cliëntsysteem te kunnen begrijpen en benaderen. Dan zoeken we heldere en ondersteunde kaders. In deze workshop richten we ons tot hulpverleners en begeleiders die een systemisch en contextgericht werkkader willen opbouwen.

Als hulpverlener komen we rechtstreeks of onrechtstreeks in contact met het gezin en de context van onze cliënten. Mensen zijn ingebed in verschillende contexten en dragen verschillende verhalen met zich mee. Zo kunnen gezinsleden en andere belangrijke relaties van onze cliënten deel gaan uitmaken van de gesprekken. Soms komen ze ook effectief in beeld, o.a. tijdens (huis-)bezoeken of sporadische contacten of we nodigen hen zelf uit om bepaalde thema’s door te praten. Zo kom je als hulpverlener wel eens terecht in een wirwar van relaties en interacties.
De therapeutische relatie, de relatie tussen de cliënt en de hulpverlener, krijgt vorm tegen de achtergrond van dit netwerk. Om te komen tot betere hulpverlening en een zuivere positionering binnen de context, is het belangrijk voldoende zicht te hebben op deze dynamieken die hun basis vinden in het gezin van herkomst en de omringende context van onze cliënten.

Werkwijze

Tijdens deze vierdaagse hanteren we een contextgericht denkkader dat wordt opgebouwd vanuit systemische uitgangspunten.

In de eerste twee dagen worden een aantal contextgerichte en systemische concepten theoretisch geschetst en aan de hand van oefeningen en praktijkvoorbeelden verder uitgewerkt. We leren kijken naar relatiepatronen, de organisatie, structuur en processen in gezinnen, de betekenislagen van de hulp- en zorgvragen, circulariteit en het werken met dyades en triades. Telkens met het doel om verbredend en verdiepend te kijken naar de cliënt in zijn context én naar de hulpverleningsrelatie tussen de hulpverlener en het cliëntsysteem. We vertrekken vanuit de beschikbare kennis van de deelnemers en focussen ons op de concrete toepassing van het aangereikte denkkader binnen het eigen werkveld. Casusmateriaal mag ingebracht worden.

In deel twee ligt het accent op de praktijk. Tijdens het eerste luik is het uitgangspunt de individuele cliënten experimenteren we aan de hand van oefeningen, therapeutische vragen en allerlei materiaal hoe men de context aanwezig en bespreekbaar kan maken. In het laatste onderdeel worden er handvaten aangereikt om mensen uit de context effectief aan onze tafel uit te nodigen en er mee aan de slag te gaan. Doorheen deze twee dagen gaan we interactief en creatief, zowel verbaal als non-verbaal, aan de slag.

Voor wie

Voor hulpverleners in de ambulante, residentiële of semiresidentiële zorg aan kinderen, jongeren,volwassenen en ouderen die geregeld in contact komen met de context van hun cliënten/patiënten.
Tevens kan deze workshop beschouwd worden als een introductie op de meerjarige opleiding contextgerichte zorg en de opleiding relatie- en gezinstherapie
.

Opleider

Bart Heirbaut

 • Maatschappelijk werker, master in familiale en seksuologische wetenschappen, opleiding relatie- en gezinstherapie
 • Werkt als supervisor en coach van contextbegeleiders in vzw Elegast Antwerpen
 • Eigen praktijk voor relatie-, gezin- en sekstherapie en (team)supervisie ‘Onder de luifel’
 • Erkend als supervisor door BVRGS en VVS

Meer info over Bart Heirbaut

Opleider

Liesbet Monballiu

 • Master in de klinische psychologie, opleiding relatie- en gezinstherapie, specialisatieopleiding in kindgerichte gezinstherapie, Jaaropleiding narratieve systeemtherapie
 • Ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders vanuit het kinderpsychiatrisch mobiel team van het UZ Brussel
 • Ervaring bij Resonans vzw, team Bamboe, een thuisbegeleidingsdienst voor kinderen, jongeren en hun gezin
 • Werkt in het mobiel team van MFC en type 3 school Kasterlinden
 • Werkt in een privépraktijk in Dilbeek
 • Erkend als opleider en supervisor door BVRGS

Meer info over Liesbet Monballiu

Opleider

Karin Tilmans

 • Master klinische psychologie, gezinstherapeut opgeleid in Cefores in Brussel
 • Heeft de ‘Voortgezette opleiding Gezinstherapie’ van Edith Tilmans-Ostyn en Peter Rober gevolgd en als opleider mee gegeven.
 • Erkend supervisor voor ‘Kinderen uit de Knel’
 • Werkzaam in het kinderteam van CGG De Pont
 • Zelfstandige praktijk in Berchem

Meer info over Karin Tilmans

Heb je nog vragen?

Bekijk alle veelgestelde vragen hier