artikel

Narratieve en oplossingsgerichte toepassingen bij genogrammen: Samen hoopvolle perspectieven creëren

Narratieve en oplossingsgerichte toepassingen bij genogrammen: Samen hoopvolle perspectieven creëren

Het opstellen van een genogram is een inmiddels wijdverspreide techniek in de familietherapie om problemen en intergenerationele processen in kaart te brengen.
Een genogram is evenwel niet enkel een diagnostische methode, maar kan ook van grote therapeutische waarde zijn.

Dit artikel beschrijft hoe ideeën uit de narratieve en oplossingsgerichte therapieën hun toepassing kunnen vinden in het opstellen van een genogram.
Door het gezin uit te nodigen zelf het genogram op te stellen en op zoek te gaan naar mogelijkheden in de eigen familiegeschiedenis, ontstaat een collaboratief proces waarbinnen op een veilige manier aan een verbetering van het contact kan gewerkt worden. Ouders en kinderen worden uitgenodigd om verhalen van mogelijkheden en hoop met elkaar te delen.
Door een genogram te combineren met een tijdslijn en vragen of doelstellingen voor de toekomst, komen alle drie de tijdsdimensies in de therapie aan bod en wordt de basis gelegd voor een gezonder evenwicht tussen reflectie en actie, tussen individualiteit en gemeenschappelijkheid.

Hillewaere Bruno

2006

adolescenten, genogrammen, gezinstherapie, narratieve therapie, oplossingsgerichte therapie

Systeemtherapie, 18.2.

Waar mogen we het volledige artikel naar toe sturen?

Rapunzel vzw houdt zich er aan zorgvuldig om te springen met uw persoonlijke gegevens (conform de GDPR-wetgeving) en deze in geen geval te bezorgen aan derde partijen.

Narratieve en oplossingsgerichte toepassingen bij genogrammen: Samen hoopvolle perspectieven creëren