steunmaatregelen en accreditatie

Rapunzel vzw is een erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Met de kmo-portefeuille biedt de Vlaamse Overheid financiële steun aan kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen gevestigd in het Vlaams gewest door tot 30% van het opleidingsgeld te subsidiëren bij het volgen van opleidingen die bijdragen aan het uitoefenen van de activiteit van de onderneming. De opleidingen die hiervoor in aanmerking komen zijn sinds 1/1/2023 thematisch ingeperkt.

Om je job in de privésector te combineren met het volgen van een opleiding kan je onder bepaalde voorwaarden beroep doen op opleidingsverlof. Welke vorm dit concreet aanneemt hangt af van het landsdeel waar je tewerkgesteld bent.

Ben je arts? Bezorg ons tijdig jouw RIZIV-nummer en dan vragen we accreditatie aan.

steunmaatregelen en accreditatie

Rapunzel vzw is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de kmo-portefeuille en het werken met opleidingscheques.

Registratienummer kmo-portefeuille Rapunzel vzw voor de pijler Opleiding: DV.O215673.

De kmo-portefeuille kan onder voorwaarden gebruikt worden door zelfstandigen (in hoofd- of in bijberoep), ondernemers van een kmo en beoefenaars van een vrij beroep. Je betaalt dan slechts 70% van het inschrijvingsgeld.

Sinds 1/1/2023 zijn de opleidingen die nog in aanmerking komen voor tussenkomst door de kmo-portefeuille thematisch ingeperkt.

Indien een vorming binnen ons aanbod in aanmerking komt voor de kmo-portefeuille wordt dit expliciet aangegeven op de detailpagina van de vorming.

Bij inschrijving

 • Geef bij je inschrijving aan dat je via de kmo-portefeuille wil betalen.
 • Je ontvangt na je inschrijving een factuur met factuurnummer en gestructureerde mededeling die je nodig hebt voor de betaling via de kmo-portefeuille (zie onder).

Hoe werk je met de kmo-portefeuille

 • Neem hiervoor ook eens een kijkje op de website van de overheid.
 • Als je voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet je je onderneming eerst registreren.
 • Hou er rekening mee dat het registreren tot 10 werkdagen kan duren én dat je over een e-ID en een elektronische kaartlezer moet beschikken.
 • Eénmaal je geregistreerd bent, kan je een projectaanvraag indienen.
 • Bij dienstverleners selecteer je Rapunzel vzw of geef je het registratienummer DV.O215673 in.
 • Geef de omschrijving van je opleiding in en het correct aantal opleidingsuren (dit vind je terug op je inschrijvingsbevestiging). Geef ook het volledige bedrag op van de opleiding. Dien je projectaanvraag onmiddellijk na je inschrijving in.
 • Hou er rekening mee dat een projectaanvraag dient te gebeuren binnen de 14 dagen na de eerste officiële cursusdag van de workshop of opleiding. Projectaanvragen die later toekomen kunnen niet meer goedgekeurd worden en impliceren dat de deelnemer het opleidingsbedrag volledig zelf dient te betalen.
 • Daarna dien je binnen de 30 dagen 70% van het opleidingsbedrag te storten aan de kmo-portefeuille.
 • Van zodra je storting in orde is, zal de Vlaamse Overheid de andere 30% van het opleidingsbedrag in jouw kmo-portefeuille storten.
 • Tenslotte moet je de kmo-portefeuille de opdracht geven om het volledige bedrag van de opleiding te betalen aan Rapunzel vzw. Hierbij gebruik je het factuurnummer en de gestructureerde mededeling die op de factuur staan vermeld.

Let op:

 • Hou er rekening mee dat wanneer je een opleiding via de KMO-portefeuille wil betalen, dit enige tijd in beslag neemt.
 • Ook bij onze langdurige opleidingen dien je een projectaanvraag voor het totaalbedrag van de opleiding in en stort je binnen de maand jouw eigen aandeel (70%) op de kmo-portefeuille.
 • De kmo-portefeuille kan je niet combineren met opleidingscheques.

Indien je voor minstens 50% tewerkgesteld bent binnen het Vlaams Gewest en in de privésector kan je eventueel gebruik maken van Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Het VOV laat je toe om een aantal uren afwezig te zijn van het werk om opleiding te volgen, met behoud van je (geplafonneerd) loon.

Meer info over de voorwaarden, het aantal uren waarop je recht hebt, de verplichtingen en de procedure kan je hier lezen.

Daarnaast moet ook de opleiding die je wil volgen door de Vlaams Overheid erkend zijn voor VOV.

Voor VOV erkende opleidingen kan je terugvinden in de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives.

Indien een opleiding binnen ons aanbod in aanmerking komt voor de VOV wordt dit expliciet aangegeven op de detailpagina van de opleiding.

Ben je voor tenminste 25% van een voltijdse baan tewerkgesteld in de privésector in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, dan kan je eventueel gebruik maken van betaald educatief verlof (BEV).

Het BEV laat je toe om een aantal uren afwezig te zijn van het werk om opleiding te volgen, met behoud van je (geplafonneerd) loon.

Meer specifieke details over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor BEV vind je hier.

Daarnaast moet ook de opleiding die je wil volgen aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke dat zijn lees je hier.

Denk je gebruik te kunnen maken van BEV? Laat het dan zeker op tijd weten zodat we nog voor de start van de opleiding als opleidingsverstrekker een erkenningsaanvraag kunnen indien.

Ben je arts? Bezorg ons dan jouw RIZIV-nummer via het inschrijvingsformulier of geef het minstens een week voor de start van de vorming door aan secretariaat@rapunzelvzw.be, dan vragen wij accreditering aan.