artikel

Solvej en de draak. Gezinstherapeutisch werken met complex trauma

Solvej en de draak. Gezinstherapeutisch werken met complex trauma

Trauma en complex trauma krijgen steeds meer aandacht binnen de hulpverlening aan kinderen en jongeren en het belang wordt ondersteund vanuit psychologisch en neurologisch onderzoek (Perry, Pollard, Blakley, Baker & Vigilante, 1995). De impact van trauma op de ontwikkeling, het persoonlijk en relationeel functioneren wordt steeds meer duidelijk.

Het individueel perspectief domineert in literatuur, onderzoek en opleidingen over psychotrauma. Nochtans is het evident dat een trauma niet op zichzelf bestaat. Het vindt plaats in een welbepaalde context en heeft grote relationele effecten.

In dit artikel plaatst Greet Splingaer de kijk op en de behandeling van complex trauma in een breder perspectief.
Vanuit haar praktijk als kindgerichte gezinstherapeut reikt ze ideeën en mogelijkheden aan om samen met iedereen die betrokken is op zoek te gaan naar een veiliger verhaal, naar meer stabiele en gedragen relaties waarin kwetsbaarheid een plaats kan krijgen en waarin veerkracht zich kan ontwikkelen.

Het sprookje van Solvej en de Draak dient als metaforisch raamwerk.

Splingaer Greet

2020

gezinstherapie, hechting, kindgerichte gezinstherapie, trauma

Systeemtheoretisch Bulletin, 27.1.

Waar mogen we het volledige artikel naar toe sturen?

Rapunzel vzw houdt zich er aan zorgvuldig om te springen met uw persoonlijke gegevens (conform de GDPR-wetgeving) en deze in geen geval te bezorgen aan derde partijen.

Solvej en de draak. Gezinstherapeutisch werken met complex trauma