artikel

Stenen voor de buik van de Wolf, over afsluiting in therapie

Stenen voor de buik van de Wolf, over afsluiting in therapie

In dit artikel wordt stilgestaan bij het belang van de afrondende fase in een langdurige therapie.
Afsluiten en afscheid nemen roepen intense ervaringen, emoties, cognities en beelden op.

Het gaat over keuzes maken, terugblikken, hechten en loslaten, verlies en rouw.
Therapeutische afscheidsrituelen kunnen dit proces markeren en begeleiden. Ze bieden houvast en steun om een intens psychotherapeutisch proces bewust af te sluiten en ze maken verbinding tussen verleden, heden en toekomst.

Met een uitgebreide casusbespreking illustreert Greet Splingaer hoe een therapeutisch afscheidsritueel stap voor stap vorm kan krijgen.

Splingaer Greet

2008

afronden, gezinstherapie, hechting, sprookjes

Tijdschrift voor Familietherapie, 12.3.

Waar mogen we het volledige artikel naar toe sturen?

Rapunzel vzw houdt zich er aan zorgvuldig om te springen met uw persoonlijke gegevens (conform de GDPR-wetgeving) en deze in geen geval te bezorgen aan derde partijen.

Stenen voor de buik van de Wolf, over afsluiting in therapie