Jaaropleiding supervisor in de Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling

 

 

Deze opleiding is een samenwerking tussen enerzijds de opleidingsinstituten IPRR vzw en Rapunzel vzw en anderzijds de Belgische Vereniging Voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS).
Deze opleiding wordt gecertificeerd door Thomas More en valt binnen de postgraduaatsopleidingen.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot relatie- en gezinstherapeuten & systeemcounselors die een opleiding willen volgen om systeemgericht supervisor te worden.
Er worden maximaal 13 kandidaten toegelaten.

Voor verdere praktische info en inschrijving kan je terecht op de website van IPPR.

Jaaropleiding supervisor in de Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling

Deze opleiding is bedoeld voor relatie- en gezinstherapeuten en systeemcounselors die zich willen bekwamen in hun rol als systeemgericht supervisor. Het leerproces van de opleiding heeft als doel theoretische kennis, methodieken en vaardigheden op het gebied van systeemgerichte supervisie te integreren. De nadruk ligt daarbij op de ontwikkeling van de eigen supervisiepraktijk en het persoonlijk leerproces van de supervisor-in-opleiding.

Binnen deze opleiding staat de praktijk en de persoon van de supervisor-in-opleiding centraal. Door middel van verschillende werkvormen, gebaseerd op relevante systemische perspectieven en videomateriaal van supervisiesessies, worden deelnemers gestimuleerd om hun leerproces te bevorderen. Reflectie op de positie en persoon van de supervisor in het supervisieproces vindt zowel persoonlijk als in groepsverband plaats.

Deelnemers worden verzocht om ten minste twee relevante supervisie-casussen in te brengen aan de hand van videomateriaal. Binnen een veilige context worden zij aangemoedigd om hun casusmateriaal te onderzoeken en te experimenteren met de aangereikte werkvormen, om zo hun eigen supervisorstijl te ontwikkelen.

Er zullen tijdens deze opleiding verschillende perspectieven op systeemgerichte supervisie aan bod komen. De verschillende erkende opleidingsinstituten geven vanuit hun expertise en eigenheid invulling aan deze opleiding.

Het volgen van de supervisorenopleiding is een noodzakelijk element om erkend te kunnen worden door BVRGS als systemische supervisor.

 

Els Van Daele

Systeempsychotherapeut, seksuoloog, criminoloog, supervisor in de relatie-en gezinstherapie & systeemcounseling

Bert De Lange

Systeempsychotherapeut, supervisor in de Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling

– Minstens 5 jaar praktijk als relatie- en gezinstherapeut of systemisch counselor.
– Minimaal 10 cliënten (systemen) per week
– Minstens 3 jaar BVRGS-lid
– Kandidaten moeten gedurende de opleiding minstens 2 verschillende systemische supervisie-casussen kunnen voorleggen die zij als supervisor begeleid hebben op  aan de hand van een video-opname.