Een gezinstherapeut in sprookjesland

Een gezinstherapeut in sprookjesland

In dit artikel wordt beschreven hoe het sprookje als volksverhaal diepe wortels heeft in verschillende culturen en door zijn voornamelijk mondelinge overdracht door een filter van de tijd is gelopen. Aldus zijn sprookjes verzadigd van verhaallijnen, motieven, symbolen en personages die belangrijke menselijke processen verhalen en tot de verbeelding spreken.

Dit maakt sprookjes bijzonder aantrekkelijk en bruikbaar om mee op te nemen in de therapeutische praktijk.
Sprookjes worden reeds geruime tijd gebruikt in individuele psychotherapie voor kinderen en volwassenen. Maar sprookjes leveren ook interessante verdiepende metaforen bij het werken met gezinnen. De gezinstherapeut kan sprookjes introduceren in de therapie om de complexiteit van ontwikkelingsprocessen van kinderen en gezinnen bespreekbaar te maken.
Tevens kunnen sprookjesthema’s en figuren ons inspiratie brengen om onze eigen therapeutische positie te bevragen.
We bespreken het sprookje van Assepoester ter illustratie.

Splingaer Greet

2005

beeldend werken, gezinstherapie, sprookjes

Tijdschrift voor Familietherapie, 11.2.