Leven en werk van Michael White

Leven en werk van Michael White

Deze tekst is geschreven naar aanleiding van het onverwachtse overlijden van Michael White.
Als een vorm van eerbetoon laten Bruno Hillewaere en Robert Van Hennik Michael White zo veel mogelijk zelf aan het woord. Tenzij anders vermeld betreft het steeds eigen vertaling.

Hillewaere Bruno & Van Hennik, Robert

2008

narratieve therapie, postmoderne stromingen

Systeemtheoretisch bulletin, 26.2.