De plaats van Psychiatrische diagnoses in psychotherapie: een rizomatisch perspectief

De plaats van Psychiatrische diagnoses in psychotherapie: een rizomatisch perspectief

Bijna één op de vier volwassenen in België maakt in zijn of haar leven een mentale stoornis door en wordt bijgevolg geconfronteerd met een psychiatrische diagnose. Voor therapeuten betekent dit telkens opnieuw een heuse uitdaging om op zoek te gaan naar de plaats van psychiatrische diagnoses binnen psychotherapie.

In dit artikel exploreert Jasmina Sermijn hoe therapeuten en cliënten hiermee kunnen omgaan. Door in te gaan op vragen als: “Wat is een psychiatrische diagnose?”, “Wie is het subject dat gediagnosticeerd wordt?” en “Hoe interageert een subject met een psychiatrische diagnose?” stelt Jasmina de dominante medisch-objectivistische manier van kijken in vraag.
Mensen bezitten vele zelven die onmogelijk gevat kunnen worden in één diagnose.
Dit artikel wil een alternatieve kijk aanbieden die toelaat om een persoon in zijn veelvoudigheid te beschouwen. De metafoor van het rizoom blijkt hierbij heel bruikbaar.

Sermijn Jasmina

2009

collaboratief werken, narratieve therapie, psychiatrische diagnoses, psychopathologie

Systeemtheoretisch Bulletin, 27.1.