Te oud om te spelen? Een exploratie van het belang van spel en speelsheid in de behandeling van moeilijk bereikbare adolescenten

Te oud om te spelen? Een exploratie van het belang van spel en speelsheid in de behandeling van moeilijk bereikbare adolescenten

Spel is een bijzonder ontwikkelingsvoertuig, ook in de adolescentiefase. Vanuit psychodynamische theorie en praktijk wordt onderbouwd dat het zinvol is om spel en speelsheid gericht in te zetten in de behandeling van meervoudig getraumatiseerde adolescenten. Speelsheid voorziet in een nieuwe therapeutische en creatieve taal en kan doordringen in de diepe defensieve lagen van deze adolescenten. Spel bevordert vertrouwen, affectregulatie en vitaliteit. Deze bouwstenen zijn fundamenteel in traumawerk en leggen de grondvesten voor een positieve identiteitsopbouw.

Schellekens Tine

2018

leiding geven, spel

Tijdschrift voor Psychotherapie, 44.5.