Misschien heb ik je nodig

Misschien heb ik je nodig

Er zijn vele wegen die leiden naar een verslaving. Een hoofdweg is die van de ontsporende emotieregulatie. Het middel of de gedragsverslaving is voor de verslaafde een hechtingsobject geworden dat zowel positieve als negatieve emoties reguleert. Tegelijk plundert een verslaving de resterende rijkdom in de relationele bronnen, waardoor een verslaving zowel de oorzaak als het gevolg is van relationele stress. Bij koppels waarbij verslavingsprocessen een hoofdrol spelen, dienen we de afstand tot het verslavingsobject te vergroten door een veilige wederzijdse affectregulatie te bewerkstelligen tussen partners. Het hechtingsgeoriënteerde emotionally focused therapy (eft)-model geeft ons richting om de intra- en interpersoonlijke restauratie aan te vatten.

Hoste Mieke

2021

EFT, hechting, relatietherapie, verslaving

Systeemtherapie, 33.4.