Het Assisi Manifest

N.a.v. het congres voor systemische familietherapie in Assisi (2023) schreef Maurizio Andolfi samen met een internationale groep van systeemtherapeuten een manifest waarin gepleit wordt om te investeren in de onderlinge verbondenheid van gezinnen, families, gemeenschappen en de wijdere wereld. Denken over en werken met gezinnen en systemen hoort niet enkel thuis in de beslotenheid van de therapiekamer maar is ook een maatschappelijke opdracht die we samen dragen over de grenzen en verschillen heen.

 

De auteurs

Maurizio Andolfi

De internationale faculteit:
Mary E. Hotvedt                     Olga Falceto
Michael LaSala                       Mustafa Qossoqsi
Alejandro Astorga                  Christine Senediak
Bawany Chinapan                  Tazuko Shibusawa
Ivy Daure                                 Greet Splingaer
Joel Elizur                                Ovidio C. Waldemar
Vanessa Espaillat

Het Assisi Manifest