Hechting in gezinsrelationeel perspectief: Een zoektocht naar Kleine Ik en Grote Ik

Hechting in gezinsrelationeel perspectief: Een zoektocht naar Kleine Ik en Grote Ik

Praktische info

Opleider
Data

maandag 18 november 2024

dinsdag 03 december 2024

donderdag 12 december 2024

Duur

9u30 tot 16u30

€ Prijs

€ 420,00

Broodjeslunch

Inbegrepen


Schrijf je in

De laatste jaren komt het hechtingsthema meer en meer op de voorgrond in onderzoek en literatuur. Er groeit steeds meer evidentie dat hechting een centraal ordenend principe is zowel voor het persoonlijk functioneren van kinderen en volwassenen als voor de opbouw van relaties in partnerschap, gezin, vriendschappen etc. en dit gedurende de hele levensloop.

In deze driedaagse workshop presenteren we een model dat de verschillende facetten van gehechtheid samenbrengt: wat zijn de elementen van een veilige of onveilige hechting, hoe ontwikkelt gehechtheid zich, hoe ontstaan interne werkmodellen en wat is de betekenis ervan in verdere relatievorming, hoe werkt de intergenerationele overdracht van gehechtheid etc. Hiertoe baseren we ons op de originele hechtingstheorie en op recente aanvullingen vanuit theorie, onderzoek en praktijk.
De focus wordt in het bijzonder gericht op de wijze waarop ouders of verzorgers en kinderen samen vorm geven aan de hechtingsrelaties.

De metaforen van Kleine Ik en Grote Ik worden geïntroduceerd om de hechtingsprocessen zichtbaar en bespreekbaar te maken. Kleine Ik staat voor de behoefte, het verlangen om zich geborgen en beschermd te weten, voor de nood aan nabijheid, troost en steun. Grote Ik staat voor het verlangen om autonoom en sterk te zijn, voor de behoefte aan afstand en eigenheid.
Grote Ik en Kleine Ik zijn helpende metaforen die in meer speels en beeldend contact met kinderen, jongeren en gezinnen gebruikt kunnen worden om hechtingsprocessen te visualiseren.

We staan uitgebreid stil hoe hulpverleners kunnen inspelen op deze hechtingsprocessen in het gezin: hoe kunnen we acties en emoties in het gezin begeleiden naar meer veiligheid en hoe kunnen we mentalisatieprocessen op gang brengen.

In de praktijk ontmoeten we ook een groep kinderen, jongeren en gezinnen die kampen met een zeer moeilijk te doorbreken dynamiek die hen gegijzeld houdt in steeds terugkerende patronen van verwerping, verwaarlozing, acting –out, mishandeling en misbruik. De hechting in deze gezinnen wordt omschreven als zeer onveilig, chaotisch en gedesorganiseerd. Traumatische hechtingspatronen en chronische crisis gaan hierbij hand in hand. Ook in deze zeer moeilijke situaties biedt het hechtingsmodel aangrijpingspunten voor interventies gericht op het realiseren van veiliger relaties nu en in de toekomst.

Deze manier van denken, kijken en werken kan terug hoop en vertrouwen brengen in hulpverleningsprocessen die dreigen vast te lopen.

Voor wie

Voor hulpverleners die werken met kinderen, jongeren en volwassenen binnen een ambulante of (semi) residentiële setting.

Video

De metaforen van ‘Kleine Ik en Grote Ik’ uitgelegd door Greet Splingaer. Bekijk het hier.

Literatuur

Werken aan hechting en binding in gezinstherapie: de zoektocht van van Kleine Ik en Grote Ik
In: Systeemtheoretisch bulletin 34.3 (2016)

Opleider

Greet Splingaer

  • Master in de orthopedagogie, Opleiding relatie- en gezinstherapie, opleiding Gestalteducatie, specialisatieopleidingen in kindgerichte gezinstherapie
  • Erkend als opleider en supervisor door de Belgische Vereniging van Opleiders in de Systeemtherapie (BVOS) , door BVRGS en NVRG
  • Erkend als Multi Generational Family Therapist (MGFT)
  • Coördinator van Rapunzel vzw
  • Werkt als gezinstherapeut in Therapiecentrum Rapunzel

Meer info over Greet Splingaer

Heb je nog vragen?

Bekijk alle veelgestelde vragen hier