Werken met koppels – Partnerrelatietherapie

Helaas! je kan je niet meer inschrijven. blijf op de hoogte van de volgende editie.

 

Een specialistische opleiding voor professionele hulpverleners die werken in een setting waarin ze aan de slag (willen) gaan met partnerrelatiedynamieken.

 

Werken met paren vraagt een specifieke positionering van de therapeut, een gerichte expertise en concrete vaardigheden. Heel wat ervaren therapeuten en counselors voelen zich te weinig onderbouwd om met paren te werken en beperken zich daardoor (afhankelijk van hun opleiding) tot het werken met individuen en/of gezinnen.

Werken met koppels - Partnerrelatietherapie

De vaardigheid van een therapeut om de regie te behouden over het proces, meerzijdig partijdig te zijn en ruimte te creëren voor dialoog en meerstemmigheid wordt binnen partnerrelatietherapie vaak op de proef gesteld. Escalerende en destructieve dansen zijn lastig te temmen en overschaduwen de meer positieve relatieverhalen waardoor zowel het paar alsook de therapeut terecht kunnen komen in gevoelens van machteloosheid en uitzichtloosheid.

De opleiders zijn ervaren relatietherapeuten die je meenemen op een reis doorheen het landschap van de partnerrelatietherapie. Doorheen deze reis vul je je koffer met gerichte expertise en concrete therapeutische vaardigheden.

Voor wie?

Wij kiezen ervoor de opleidingsgroep samen te stellen met professionele hulpverleners die allen een basisopleiding bachelor menswetenschappen of een master in de psychologie, seksuologie, pedagogiek of (assistent) psychiater zijn of reeds een opleiding counseling of psychotherapie achter de rug hebben en werken in een setting waar ze (willen) aan de slag gaan met partnerrelatiedynamieken.

Wij trachten een boeiende en ervaren groep samen te stellen waar we een diepgaand en gefundeerd leertraject mee kunnen afleggen.

📖 Meer lezen?

Praktische info

Aantal lesdagen

15


Blijf op de hoogte

Het sprookje van Jorinde en Joringel

Hoe een bloem met een dauwdruppel de behekste muur tussen het koppel kan verbreken.

Lees het sprookje hier.

  1. Visie en opzet

  Hoe kan je partners helpen om destructieve dansen te doorbreken en terug ruimte te maken voor meer gewenste relatieverhalen?

  In deze specialistische opleiding gaat het verwerven van theoretische kennis rond partnerrelatietherapie hand in hand met het methodisch inoefenen van specifieke therapeutische vaardigheden. Theoretisch zijn wij vooral geïnspireerd door modellen die de ontwikkeling en groei van relaties centraal stellen en daarbij oog hebben voor zowel verbinding als differentiatie (vbn: Sue Johnson, David Schnarch, Esther Perel & Jurg Willi). We kijken verder ook naar een partnerrelatie als deel van een grotere familiale en maatschappelijke context, waar zowel de invloed van maatschappelijke, historische verhalen (narratieve invalshoek) als van oude, intergenerationele verhalen (contextuele invalshoek & hechtingstheorieën) wordt meegenomen. Thema’s als partnergeweld, ontrouw, seksualiteit en nieuw- samengestelde gezinnen komen aan bod.

  Naast het verwerven van theoretische kennis, wordt doorheen de opleiding veel aandacht besteed aan het inoefenen van concrete vaardigheden alsook aan het stilstaan bij eigen denkens over partnerrelaties en eigen relatie-ervaringen.

  2. Grondplan

  2.1 Basishouding en settingsopbouw

  Tijdens deze twee startdagen onderzoeken we bestaande discoursen en denkens rondom liefde en partnerschap, staan we stil bij welke ingrediënten noodzakelijk zijn om met partnerrelatietherapie te starten en oefenen we op de therapeutische basishouding. Het belang van een niet-wetende basishouding, leiding nemen over het proces alsook meerzijdige partijdigheid komen daarbij aan bod.

  2.2. Het leren herkennen van duivelse dansen: externaliseren van de interactiecyclus binnen het koppel en de-escaleren

  In een volgend blok zoomen we in op de (destructieve) dansen die binnen partnerrelaties kunnen ontstaan. De problemen waarmee een paar worstelt en die vaak worden voorgesteld als individuele problemen, worden in een relationeel perspectief geplaatst. We leren verschillende dansen herkennen, benoemen, externaliseren en de-escaleren met als doel ruimte te creëren voor alternatieve en meer geprefereerde dansen binnen een paar. We reiken manieren aan om destructieve dansen te stoppen en om te keren naar constructievere manieren van omgaan met elkaar.

  2.3 Hechting & differentiatie: het belang van verbinding en autonomie

  In deze dagen verkennen we het belang van hechting in de ontwikkeling van een paar. We staan stil bij de invloed van hechtingsgeschiedenissen, leren noden en behoeften binnen een partnerrelatie herkennen en vertalen naar constructieve acties. We staan ook stil bij het belang van differentiatie: je kan pas goed met mekaar verbinden als er ook voldoende ruimte is voor eigenheid en autonomie in een relatie. We bieden concrete handvaten aan om zowel de verbinding als de differentiatie binnen koppels te versterken.

  2.4 Seksualiteit, (on)trouw & verlangen

  Op dag 8 en 9 verkennen we de blauwdruk die we rond seksualiteit en ontrouw hebben. We linken dit aan de zoektocht, die veel therapeuten ervaren, bij het geven van een volwaardige plek aan seksualiteit binnen een relatietherapie. We laten ons inspireren door tal van hedendaagse ontwikkelingen om liefde, begeerte en ontrouw beter te begrijpen. In een volgende stap worden er tools aangereikt om het verschil in begeerte alsook ontrouw binnen het koppel hanteerbaarder te maken binnen de relatietherapie.

  2.5 Partnerschap en ouderschap in Nieuw Samengestelde Gezinnen

  We staan hier stil bij de dynamiek van partnerschap en ouderschap. Ouderschap is voor vele partners een verbindend gegeven, maar kan ook heel belastend en scheidend zijn. Zeker waar ouderschap en partnerschap niet samen valt, zoals in een Nieuw samengesteld gezin, is dit een dynamiek, waar je als relatietherapeut niet omheen kunt.

  2.6 Specifieke thema’s

  In deze drie dagen maken we ruimte om een aantal thema’s in het werken met koppels aan bod te laten komen. Hier is ook ruimte voor vragen van de groep. We denken aan thema’s als specifieke relatievormen, hoe omgaan met seksuologische vraagstukken, met geweld in de relatie. We kaderen deze thema’s aan de hand van de inhoud van de vorige opleidingsdagen én we gaan dieper in op de praktijk. Het is een overstap naar de eigen ervaringen van de deelnemers.

  2.7 Integratie en supervisie

  Iedere deelnemer bereidt schriftelijk en mogelijk met videofragmenten een casus voor. Hij geeft daarin blijk van integratie van een aantal inzichten uit de opleiding en formuleert hierbij een supervisievraag. Iedere deelnemer komt daarmee aan bod tijdens deze twee afsluitende dagen.

  Jasmina Sermijn

  Mieke Hoste

  Bart Heirbaut

  Toelatingsvoorwaarden

  Wij kiezen ervoor de opleidingsgroep samen te stellen met professionele hulpverleners die allen een:

  • basisopleiding bachelor menswetenschappen
  • of een master in de psychologie, seksuologie, pedagogiek of (assistent) psychiater zijn
  • of reeds een opleiding counseling of psychotherapie achter de rug hebben
  • en werken in een setting waar ze (willen) aan de slag gaan met partnerrelatiedynamieken

  Wij trachten een boeiende en ervaren groep samen te stellen waar we een diepgaand en gefundeerd leertraject mee kunnen afleggen.

  Afbeelding

  “Deze integratieve, praktijkgerichte opleiding heeft me een stevige kapstok gegeven om zelfzeker met koppels aan de slag te gaan.

  Knap hoe de ervaren docenten zo’n gevarieerd en diepgaand aanbod hebben kunnen overbrengen in relatief korte tijd!”

  Nathalie Jacquemyn – zelfstandig seksuoloog en psychotherapeut

  “Deze opleiding was als een warm bad! We werden met zorg en veiligheid opgevangen en uitgedaagd door 3 gedragen relatietherapeuten.
  Ik voel me steviger en meer ontspannen worden in mijnwerk met koppels.
  Een aanrader! Geloof mij, dit is een cadeautje voor jezelf.”

  Anoniem

  “Een veilige setting met sterke theoretische onderbouw, een fijne oefenruimte. Dankjewel!”

  Anoniem

  “Dankzij de opleiding heb ik de stimulans gevonden om met koppels te werken.”

  Anoniem

  “Een boeiende ontdekkingstocht om zowel visie als praktijk te integreren en te groeien als therapeut en mens…”

  Anoniem

  “Deze opleiding heeft me de nodige zuurstof, goesting, inspiratie en inhoudelijke verbreding gegeven om met koppels te werken.
  Ik ben de lesgevers en mijn collega-cursisten dankbaar voor hun inspirerende input en het feit dat we dit samen hebben mogen beleven en delen.”

  Anoniem

  “De opleiding is heel praktijkgericht. Je neemt elke keer concrete handvatten mee naar huis.”

  Anoniem

  “De opleiding stretcht je denken, kijken en werken met koppels.”

  Anoniem

  “Nooit gedacht in één jaar zo’n veelheid aan thema’s behandeld te kunnen hebben”

  Anoniem