Modulair programma: Coachen van medewerkers binnen de hulp- en zorgverlening. De lessen van Merlijn

Helaas! je kan je niet meer inschrijven. blijf op de hoogte van de volgende editie.

 

Basismodule ‘Professionele coaching’

 

“Hoe de wind waait, daar heb je geen invloed op. Hoe je de zeilen zet, bepaal je wél helemaal zelf.
Een goede coach ziet wie zijn spelers zijn, en laat hen zien wie ze kunnen zijn.”

Modulair programma: Coachen van medewerkers binnen de hulp- en zorgverlening. De lessen van Merlijn

Behoort het begeleiden en coachen van medewerkers/teams tot één van je kerntaken in je job, en wil je je hierin verder bekwamen?

Heb je een passie voor leren en ontwikkelen? Wil je graag als coach je mogelijkheden en vaardigheden om mensen en teams in beweging te brengen versterken?

Wil je graag je arsenaal aan coachende interventies om mensen flexibel en vlot te laten functioneren in hun job, uitbreiden?

Ben je op zoek hoe je als coach zingeving en resultaat met elkaar kan verbinden?

In het ‘Modulair programma Coachen van medewerkers binnen de hulp- en zorgverlening. De lessen van Merlijn’ bieden we een flexibel leertraject aan zodat je in functie van je eigen ontwikkeling en mogelijkheden een passend leertraject comfortabel kan doorlopen.

Dit programma is opgebouwd uit twee modules:

 • Basismodule rond (individuele) coaching (8 opleidingsdagen)
 • Specialisatiemodule Teamcoaching (5 opleidingsdagen)

De modules kunnen opeenvolgend of apart gevolgd worden in functie van je eigen ontwikkelingsnoden.

Tijdens deze modules wordt er telkens op een ervaringsgerichte manier gewerkt, met veelvuldige terugkoppeling van en naar de werkcontext via casusbesprekingen, praktijkgerichte oefeningen,  huiswerkopdrachten en met voortdurende feedback van de ervaren opleiders.

Lees hieronder meer over de Basismodule.
Ontdek hier meer over de Teammodule.

Praktische info

Startdatum

maandag 05 februari 2024

Bekijk alle opleidingsdagen
Aantal lesdagen

8


Blijf op de hoogte

Visie en opzet modulair programma

 

Zelfsturing is zeer actueel, zeker in de snel veranderende en complexe wereld van vandaag.

Medewerkers worden echter niet zomaar van de ene dag op de andere dag zelfsturend. Als zij hierin niet goed ondersteund of gecoacht worden, dan kan er weerstand, angst, energie- en motivatieverlies ontstaan.

Coaching is niet meer weg te denken in organisaties. Het is een belangrijke hefboom om de vele en snelle veranderingen op een constructieve manier te dragen en te ondersteunen.

Coaching is immers een krachtige manier om:

 • De zelfsturing, de talenten en het werkplezier van vele medewerkers en teams te doen groeien
 • Blokkades te herkennen en aan te pakken
 • Anders te leren kijken naar situaties en de snel veranderende wereld
 • Communicatie en samenwerking te optimaliseren
 • Meer ideeën te genereren en andere aanpakken te ontwikkelen
 • Duurzame verandering en resultaten te bereiken

Wil je leren hoe je effectief en krachtig kan coachen?

Dit modulair trainingsprogramma biedt jou de mogelijkheid om je kennis, ervaring en vaardigheden als coach systematisch uit te breiden.

“Groeien als mens en als coach door samenwerking, reflectie, experimenteren en inzet staan centraal.”

Tijdens de basismodule maak je op een ervaringsgerichte manier kennis met de essentie en de kracht van coachen.

 • Je maakt kennis met de grondbeginselen van systemisch en oplossingsgericht coachen: Het fundamenteel geloof in de kracht en het zelfoplossend vermogen van elk individu. We kijken hierbij naar het individu in constante wisselwerking met het systeem/organisatie (met eigen doelen, waarden, dynamieken).
 • Je staat stil bij de rol en positie van coach naar de coachee in de organisatiecontext.
  Je ontdekt hoe je als coach vertrouwen en gelijkwaardigheid creëert en hoe je als coach mensen kan aanspreken op hun talenten, hen versterkt in het stellen van eigen doelen, hun zelfinzicht stimuleert en met hen kan zoeken naar professionele ontwikkelkansen vanuit een toekomstgerichte/ oplossingsgerichte houding. We hanteren hierbij ook een holistische/systemische aanpak binnen de individuele coaching.
 • Je leert hoe je concreet een coaching traject opzet, waarin de coachee eigenaar blijft van het eigen leer- en ontwikkelproces, en dit steeds in afstemming met de organisatiedoelen van de werkcontext.
 • Er worden ook enkele belangrijke referentiekaders rond leren en ontwikkelen aangereikt waarmee je concreet aan de slag gaat via praktijkoefeningen.
 • Je leert en oefent belangrijke coachende vaardigheden, nodig om een goed coaching traject op te zetten.
 • Je oefent verder op een verdiepende manier met de coachende vaardigheden in een langer lopend coaching traject. Een goede coach beheerst ook in hoge mate belangrijke facetten van communicatie. Je maakt kennis met het model van verbindende communicatie van Roosenberg. Je gaat hiermee concreet aan de slag via oefeningen en rollenspel.
 • Er worden specifieke tools en interventiemethodieken in een individueel coachingtraject aangereikt en geoefend.
 • Je krijgt een aantal handvaten mee om om te gaan met weerstand en lastige/complexe situaties in coaching gesprekken.
  Er wordt hiermee concreet geoefend a.d.h.v. eigen casussen.
 • Via zelfreflectie en het geven van feedback naar elkaar wordt ook stilgestaan bij je eigen sterktes en ontwikkeldoelen als coach. Je wordt uitgedaagd om te werken aan je eigen patronen en blokkades of blinde vlekken. Hierbij wordt tevens aandacht gegeven aan de eigen authentieke stijl van de coach.

Krista Mommen

Melissa Muinos-Gutierrez

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die het coachen van anderen meer wil integreren in zijn manier van werken: als coach, psycholoog of psychotherapeut, zorgcoördinator, collega, hulpverlener, leidinggevende, HR medewerker…

Vooropleiding:

Qua vooropleiding wordt er voor zowel de Basis- als Teammodule minimum een bachelor in de menswetenschappen verwacht.

Voorkennis en praktijkervaring:

 • Voor de Basismodule is er geen voorkennis op het vlak van coachen vereist.
 • Voor de Teammodule wordt wel enige voorkennis en praktijkervaring rond coachen verwacht. Beschik je nog niet over deze specifieke kennis en ervaring, dan verdient het de aanbeveling om eerst eerst de Basismodule te volgen.
  Contacteer ons gerust indien je onzeker bent over het rechtstreeks in aanmerking komen voor de Teammodule.

Getuigschrift

Bij het succesvol afronden van een module ontvang je telkens een getuigschrift.
De evaluatie gebeurt op basis van actieve deelname, aanwezigheid en de schriftelijke opdrachten.

“Ik was op zoek naar handvaten, tips and tricks, kaders om mijn werk als werkbegeleider nog beter te doen, om mezelf beter te leren kennen als ‘coach’ en als mens.
Awel, dat alles zit zeker in het pakketje dat Rapunzel aanbiedt met deze opleiding.
Meer nog, ik verzeker je dat je je na deze opleiding krachtiger zult voelen, zelfzekerder, moediger. Je gaat meer kleur hebben als coach en ook als mens eigenlijk.”

Anoniem

“In deze opleiding heb ik in een veilig klimaat methodieken en technieken aangeleerd waardoor ik veel bewuster handel op de werkvloer.
Daarnaast heb ik mezelf als coach, maar ook als mens stukken beter leren kennen. De groep en de lesgevers waren een spiegel en gaven me goesting om nieuwe dingen te proberen.
Er was voldoende ruimte voor ieders leerproces waardoor ik echt een transfer van het geleerde heb kunnen maken naar mijn werkplek.
Deze opleiding is een aanrader voor elke coach!”

Anoniem

“De collega’s uit het team konden duidelijk het verschil zien als ik de dag na de opleiding op het werk kwam!”

Anoniem

“Deze opleiding geeft me energie & durf om met mijn teamleden tot groei te komen!”

Anoniem

“De groep waarvan ik deel uit mocht maken, maakte de opleiding voor mij AF. Op zeer korte tijd leer je elkaar heel goed kennen: door de ‘rondjes’ voor iedere opleidingsdag, door de smalltalk in de keuken en tijdens lunchpauzes, door de rollenspelen, door de confronterende en kwetsbare oefeningen en verhalen…iedereens masker valt op een bepaald moment wel deels af en weet je wat? Kleur bekennen en krijgen in een groep als deze, heeft me deugd gedaan, deed me gloeien en groeien. Meestal ging ik na zo’n opleidingsdag met een energiek en een positief gevoel naar huis.
Dus niet twijfelen om je in te schrijven, gewoon doen, NU ;-)!”

Anoniem

“Groeien als mens en als coach door samenwerking, reflectie, experimenteren en inzet staan centraal.”

Anoniem

“Na elke opleidingsdag kwam ik gemotiveerd en stralend op mijn werk.”

Anoniem

“De opleiding helpt je meer stil te staan bij jezelf. Emoties tonen mag!”

Anoniem

Bekijk ook deze gerelateerde opleidingen

Heb je nog vragen?

Bekijk alle veelgestelde vragen hier