Interview

Luc Declercq

Ik ben Luc Declercq, klinisch psycholoog, gestalttherapeut met allerlei bijscholingen waaronder heel wat systeemtherapeutische. Nu werk ik nog als zelfstandig therapeut, supervisor, begeleider van teams en medewerker bij Rapunzel vzw. Vooral mijn nieuwsgierigheid naar hoe mensen hun leven organiseren, hoe ze daarin vaak vast raken, en hoe ik met hen op zoek mag gaan naar meer passende antwoorden op hun huidige moeilijkheden, blijft me motiveren.

“Rapunzel vzw staat voor mij voor een groeiende organisatie die belangrijke waarden (creativiteit, grondigheid, integriteit, transparantie, groei, verbondenheid en enthousiasme) vooropzet, steeds weer bereid is zichzelf te bevragen en bij te sturen waar nodig.”

  • Master Klinische Psychologie, opleiding Gestalttherapie, voortgezette opleiding Gezinstherapie
  • Werkt als freelance opleider en supervisor in verscheidene hulpverleningsorganisaties
  • Erkend als opleider en supervisor door EAGT en NVAGT
  • Jarenlange ervaring in individuele en relatietherapie en individuele coaching en teamcoaching in (social-)profitorganisaties

Wat doe jij vooral in Rapunzel?

Als partner van Greet, coördinator van Rapunzel, probeer ik mijn ervaring en deskundigheid via de denktank in te zetten om de groei van de organisatie te ondersteunen.
Daarnaast werk ik concreet mee aan de opleidingen Leiding geven en Coaching. Vooral de tussenkaders krijgen onze aandacht. Vanuit mijn jarenlange ervaring als therapeut en opleider verzorg ik een aantal themaprogramma’s die er vooral op gericht zijn te reflecteren op het eigen functioneren als hulpverlener/therapeut.

Wat vind je bijzonder aan Rapunzel, wat waardeer je aan Rapunzel?

Na mijn jarenlange fascinatie en enthousiasme voor de gestalttherapie, vind ik dat deze stroming op een dood spoor zit. Rapunzel en de systeemtherapie gaven me een nieuwe boost.
Enerzijds omdat de experiëntiële systeemtherapie nauw aansluit bij mijn basisvisie. Anderzijds omdat de systeemtherapie me nu meer zowel theoretisch-wetenschappelijke als methodisch-praktische antwoorden biedt binnen de huidige maatschappelijke context. Ik vind m.a.w. bij Rapunzel inspirerende, betrokken mensen die me uitdagen en vernieuwen.

In welke andere levensdomeinen/interesses vind jij inspiratie voor jouw werk?

Ik probeer het leven te leven met alles erop en eraan. Dit betekent dat ik me in het leven voel bewegen tussen het meest hemelse en het meest demonische. De dans tussen deze polen vind ik terug in mijn dagelijks leven als partner, vader, vriend, therapeut… en meer symbolisch in de natuur, de kunsten, mythes, dromen en verhalen. Een bron van inspiratie is voor mij jarenlang de “Graallegende” geweest, een diepgaande zoektocht naar zingeving, naar thuis komen, … Deze bronnen heb ik nodig om stil te worden, om weer ruimte te creëren in de voor mij vaak beklemmende wereld, weer “goesting” te krijgen en mezelf en mijn cliënten, waar mogelijk, te bevrijden van deze beklemming.

Bekijk alle medewerkers