De 7 mijlslaarzen van Klein Duimpje. Creatieve systeemtherapie en -begeleiding voor kinderen, volwassenen, gezinnen en koppels

 

Hoe kunnen we verschillende creatieve werkvormen en technieken gebruiken in systeemtherapeutische hulpverleningsprocessen?

De 7 mijlslaarzen van Klein Duimpje. Creatieve systeemtherapie en -begeleiding voor kinderen, volwassenen, gezinnen en koppels

Begeleidingsprocessen blijken heel wat aan mogelijkheden en diepgang te winnen wanneer we naast het gewone gesprek ook non-verbale middelen inzetten.

In deze opleiding diepen we uit hoe verschillende creatieve werkvormen en technieken kunnen gebruikt worden in systeemtherapeutische hulpverleningsprocessen. We leggen het accent op de wijze waarop we creatieve hulpmiddelen kunnen gebruiken om de dialoog tussen hulpverlener en cliënt(systeem) te verbreden en verdiepen. We onderzoeken de mogelijkheden van co-creatie waarbij we ervan uitgaan dat net in de ontmoeting via het beeld, de metafoor, de tekening, het verhaal etc. ruimte kan komen om te spreken, te denken, te voelen en te beleven.

In deze opleiding doorlopen we verschillende fasen en elementen van het hulpverleningsproces en gaan we na hoe creatieve werkvormen de belangrijke taken en doelen van die fase kan ondersteunen. Tegelijk maken we kennis met verschillende creatieve non-verbalen technieken en hun toepassingsmogelijkheden binnen systeemtherapie.

Het aangeboden kader en de creatieve werkvormen zijn zowel bruikbaar voor kinderen en jongeren als voor volwassenen, voor gezinnen en voor koppels.

Deze 7-daagse opleiding bouwt verder op het gedachtegoed van de workshop: Op stap met Klein Duimpje. Beeldend werken met kinderen, jongeren en gezinnen.
Beide vormingen kunnen echter los van elkaar gevolgd worden.

Praktische info

Startdatum

vrijdag 27 september 2024

Bekijk alle opleidingsdagen
Aantal lesdagen

7


Schrijf je in

Visie en opzet

Geïnspireerd door ondermeer de postmoderne stromingen in de systeemtherapie zoals het collaboratieve, oplossingsgerichte en narratieve denkkader vormt de op samenwerking gerichte basishouding de rode draad in creatieve systeemtherapie en –begeleiding. In alle fasen van het hulpverleningsproces kunnen creatieve technieken worden gebruikt om werkelijk samen met cliënten betekenissen te creëren die nieuwe perspectieven bieden en cliënten inspireren om initiatieven te nemen in hun leven.

 • In de intake, kennismakings- en diagnostische fase onderzoeken de hulpverlener en de cliënt samen hoe ze de huidige problemen kunnen begrijpen en binnen de context kunnen plaatsen, alsook welke wensen en doelen ze willen nastreven. Ondermeer volgende creatieve methodieken die bijdragen tot het opbouwen van een samenwerkingsrelatie en tot het (gezins)diagnostisch onderzoek komen aan bod:
  • Werken met kaarten en beeldmateriaal
  • Gebruik maken van spontane tekeningen
  • Exploreren van door de cliënt aangebrachte metaforen en mentale beelden
  • Creëren van een spelgenogram en -sociogram gebruik makend van symbolen en stickers
  • Documenteren van de ideeën, vragen en wensen van de cliënt en/of het gezin
 • Tijdens het hulpverleningsproces gaan de hulpverlener en de cliënt(en) samen op weg en ontdekken ze welke mogelijkheden ze kunnen benutten om aan de moeilijkheden het hoofd te bieden. Op ervaringsgerichte wijze zullen de deelnemers ondervinden hoe ondermeer volgende creatieve interventies kunnen worden aangwend om samen met cliënten binnen veilige grenzen verdiepend aan de slag te gaan:
  • Werken met symbolen
  • Geven van teken- en knutselopdrachten
  • Poppen inbrengen
  • Externaliseren met o.a. behulp van klei
  • Werken met duplostructuren
  • Schalen en lijsten opmaken
  • Schrijven van verhalen
  • Lichaamsgerichte oefeningen
 • Ook het creatief systemisch werken rond specifieke thema’s zoals echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, transities, traumatische en verlieservaringen komen aan bod:
  • Transitietekeningen
  • Eilandoefening
  • Werken met dozen
  • Inbrengen van metaforen
 • Psychomotorische werkvormen kunnen helpend zijn in het behandelproces van gezinnen om te verdiepen rondom thema’s die voor hen belangrijk zijn. Tevens kunnen ze het zoeken naar en oefenen met krachten van gezinnen versterken. Deelnemers in de training zullen verschillende bewegingswerkvormen aangereikt krijgen maar zullen vooral ook zelf aan de slag gaan om na te denken welke werkvormen passend zijn bij de dialoog, het proces en de thematiek van het gezin. Naast het eigen maken van lichaamsgerichte en bewegingsgerichte werkvormen zal er ook actief geoefend worden met het aanbieden van deze werkvormen waarbij de dialoog en het samenwerken met gezin en eventueel co-therapeut centraal zal staan.
 • Afronden en afscheid nemen zijn een essentieel onderdeel van het hulpverleningsproces. Volgende creatieve werkvormen kunnen worden gebruikt in deze afrondingsfase:
  • Rituelen
  • Symbolen
 • Aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen zullen de deelnemers uitgenodigd worden om hun eigen creativiteit en rijke ervaringen aan te wenden. Er wordt steeds stilgestaan wat deze creatieve werkvormen kunnen betekenen in een hulpverleningsproces en hoe ze optimaal aangewend kunnen worden.

Liesbet Monballiu

Bert De Lange

Gastopleider


 

Marco Visser

Toelatingsvoorwaarden

 

Voor hulpverleners werkzaam als therapeut of begeleider in de ambulante of (semi) residentiële hulpverlening.
Min. A1 diploma menswetenschappen.

Basiskennis van of ervaring met systeem- en contextgericht werken is aangewezen.

Afbeelding

Je gaat een mooi proces aan;
Je leert voelen tijdens de oefeningen;
De organisatie is heel warm en positief.

Pleegzorgwerker (2023-2024)

“Ik zou deze opleiding echt aan iedereen aanraden!
Ik vond het super hoeveel tools we aangeleerd kregen om met het gezin aan de slag te kunnen gaan. Enorm inspirerend!”

Gezinspsycholoog (2022-2023)

“Een blik verruimende opleiding. Heel fijn en toepasbaar in verschillende contexten.”

Anoniem (2022-2023)

“Een bron vol inspiratie!
Veel nieuwe ideeën opgedaan die ik meteen in de praktijk kan brengen.”

Anoniem

“Een aanvullende opleiding om ook met het non-verbalen aan de slag te gaan. Je kan als therapeut zelf ervaren dat net in die non-verbale elementen veel verborgen wijsheid en kracht naar boven komt!
Een empowerende cursus voor hulpverleners!”

Anoniem

“Inspirerende opleiding!
Door zelf te oefenen, voelen hoe je met creatieve technieken dichterbij je cliënt kan komen.
Een heel leerrijke ervaring waardoor ik het gevoel heb dat ik met een rugzak vol ideeën weer verder aan de slag kan met verschillende soorten cliënten. Top!”

Laurence, maatschappelijk werkster en coach

“INSPIREREND!
Technieken en vaardigheden worden ruim gekaderd en behandeld.
Je gaat naar huis met een mooi assortiment aan instrumenten.”

Els, psychotherapeut

“Levende verhalen in beeld…
De cursus is boeiend en inspirerend en werkt stimulerend om zelf aan de slag te gaan en te blijven.”

Anja, creatief therapeut

Bekijk ook deze gerelateerde opleidingen

Heb je nog vragen?

Bekijk alle veelgestelde vragen hier