Modulair programma: Coachen van medewerkers binnen de hulp- en zorgverlening. De lessen van Merlijn

 

Professionele coaching in de zorg- en hulpverlening

 

Zorgorganisaties en teams staan onder hoge maatschappelijke en professionele druk en kennen heel wat complexe uitdagingen.
Denk maar aan de overbelaste teams, leidinggevenden die struggelen om leefgroepen draaiende te houden, collega’s die last hebben van morele stress omdat ze niet de zorg kunnen bieden die ze zouden willen bieden, medewerkers die uitvallen met stressklachten en zich machteloos voelen in het werken met steeds zwaardere doelgroepen…
Ons aanpassingsvermogen en onze stressbestendigheid worden hierdoor erg op de proef gesteld. De vraag stelt zich dan ook: Hoe houden we in deze tijden ons werk werkbaar?

Modulair programma: Coachen van medewerkers binnen de hulp- en zorgverlening. De lessen van Merlijn

Wil je een werkklimaat creëren met veerkracht, waar werknemers met plezier en passie komen werken, terug voelen waarom ze voor hun job kozen en elkaar hierin “besmetten”? Dan is professionele coaching het antwoord.
Coachen is een vak apart en een wetenschappelijk onderbouwde manier om mensen en teams professioneel te begeleiden naar meer zelfbewustzijn, veerkracht en groei.

Coaching draagt bij aan het versterken van eigen draagkracht en aanpassingsvermogen, een nieuw perspectief en een meer open blik, het deblokkeren van vastgelopen patronen … Dit opent nieuwe kansen en geeft terug moed om bepaalde stress situaties en complexe vragen aan te pakken en het werk werkbaar te houden.

In het ‘Modulair programma Coachen van medewerkers binnen de hulp- en zorgverlening. De lessen van Merlijn’ bieden we twee modules aan:

 • module Professionele coaching in de zorg- en hulpverlening (5 opleidingsdagen)
  In deze module focus je op het systematisch uitbreiden van je kennis, ervaring en vaardigheden als coach;
 • module Teamcoaching (5 opleidingsdagen)
  In deze module sta je stil bij hoe jouw team het beste uit zichzelf kan halen in deze tijden van verandering.

De modules kunnen opeenvolgend of apart gevolgd worden in functie van je eigen ontwikkelingsnoden.

We vertrekken hierbij telkens vanuit een ervaringsgericht en systemisch kader. Systeem- en organisatie-invloeden spelen immers een belangrijke rol in elk coachingtraject. Individuele en teamdoelen binnen een coachingtraject staan steeds in verbinding met de organisatiedoelen.
Daarnaast wordt in beide modules gewerkt met veelvuldige terugkoppeling van en naar de werkcontext via casusbesprekingen, praktijkgerichte oefeningen,  huiswerkopdrachten en met voortdurende feedback van de ervaren opleiders.

Lees hieronder meer over de module Professionele coaching in de zorg- en hulpverlening.
Ontdek hier meer over de module Teamcoaching.

Praktische info

Startdatum

maandag 03 februari 2025

Bekijk alle opleidingsdagen
Aantal lesdagen

5


Schrijf je in

Visie en opzet modulair programma

 

Zelfsturing is zeer actueel, zeker in de snel veranderende en complexe wereld van vandaag.

Medewerkers worden echter niet zomaar van de ene dag op de andere dag zelfsturend. Als zij hierin niet goed ondersteund of gecoacht worden, dan kan er weerstand, angst, energie- en motivatieverlies ontstaan.

Coaching is niet meer weg te denken in organisaties. Het is een belangrijke hefboom om de vele en snelle veranderingen op een constructieve manier te dragen en te ondersteunen.

Coaching is immers een krachtige manier om:

 • De zelfsturing, de talenten en het werkplezier van vele medewerkers en teams te doen groeien
 • Blokkades te herkennen en aan te pakken
 • Anders te leren kijken naar situaties en de snel veranderende wereld
 • Communicatie en samenwerking te optimaliseren
 • Meer ideeën te genereren en andere aanpakken te ontwikkelen
 • Duurzame verandering en resultaten te bereiken

Wil je leren hoe je effectief en krachtig kan coachen?

Dit modulair trainingsprogramma biedt jou de mogelijkheid om je kennis, ervaring en vaardigheden als coach systematisch uit te breiden.

“Groeien als mens en als coach door samenwerking, reflectie, experimenteren en inzet staan centraal.”

 • Je maakt kennis met de grondbeginselen van systemisch en oplossingsgericht coachen. Ons methodisch handelen vertrekt vanuit een krachtgerichte en ervaringsgerichte visie.
 • Je staat stil bij de rol en positie van coach naar de coachee/team in de organisatiecontext en in het snel veranderende zorglandschap. We staan stil bij ‘werkbaar werk’, ‘stress en veerkracht’ en hoe coaching hierin een belangrijke rol kan spelen.
 • Je leert hoe je concreet een coaching traject opzet, waarin de coachee/team eigenaar blijft van het eigen leer- en ontwikkelproces, en dit steeds in afstemming met de organisatiedoelen van de werkcontext.
 • Er wordt hierbij stilgestaan hoe je als coach psychologische veiligheid kan creëren, een veilige leerplek om te vertragen, te reflecteren en het probleemoplossend vermogen van je collega’s te activeren.
 • Er worden ook enkele belangrijke referentiekaders rond veerkracht, leren en ontwikkelen aangereikt waarmee je concreet aan de slag gaat via praktijkoefeningen.
 • Je leert en oefent belangrijke coachende vaardigheden, nodig om een goed coaching traject op te zetten. Je ontdekt de kracht van het werken in het hier en nu, met ons lichaam, onze spanningsboog en die van onze collega’s als belangrijk kompas. Er wordt geoefend in het voelen, bevragen en exploreren van wat er zich aandient op het moment van de coaching en hoe we ‘hier en nu’ feedback als krachtige tool kunnen inzetten in de coaching. Focus ligt hierbij ook wat wel werkt, op wat er mogelijk is, op de krachten en energiebronnen van je collega, team en organisatie.
 • Je oefent verder op een verdiepende manier met de coachende vaardigheden in een coaching traject. Een goede coach beheerst ook in hoge mate belangrijke facetten van  Je maakt kennis met het model van verbindende communicatie van Roosenberg. Je gaat hiermee concreet aan de slag via oefeningen en rollenspel.
 • Je krijgt een aantal handvaten mee om om te gaan met weerstand en lastige/complexe situaties in coaching gesprekken.
  Er wordt hiermee concreet geoefend a.h.v. eigen casussen.
 • Via zelfreflectie en het geven van feedback naar elkaar wordt ook stilgestaan bij je eigen sterktes en ontwikkeldoelen als coach. Je leert hoe je in deze tijden van werkdruk zelf als coach op je ‘blokje’ kan blijven staan, en hoe je in je verantwoordelijkheid als ‘procesbewaker’ gepast aanwezig kan zijn en in relatie kan gaan met je collega’s zonder te vervallen in het geven van adviezen. In de manier van re-ageren als coach ligt groei, vrijheid, en zelfcontrole.
 • Deze opleiding eindigt met een intervisiemoment of een vorm van ‘peercoaching’. Je helpt elkaar om na te denken over een werkvraag door kritische en verhelderende vragen te stellen. Zo leer je van elkaar en van elkaars ervaringen en zo help je elkaar om verder te groeien in je werk en rol als coach.

Krista Mommen

Melissa Muinos-Gutierrez

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die het coachen van anderen meer wil integreren in zijn manier van werken: als coach, psycholoog of psychotherapeut, zorgcoördinator, collega, hulpverlener, leidinggevende, HR medewerker…

Vooropleiding:

Qua vooropleiding wordt er voor zowel de module Professionele coaching in de zorg- en hulpverlening als de module Teamcoaching minimum een bachelor in de menswetenschappen verwacht.

Voorkennis en praktijkervaring:

 • Voor de module Professionele coaching in de zorg- en hulpverlening is er geen voorkennis op het vlak van coachen vereist.
 • Voor de Teammodule wordt wel enige voorkennis en praktijkervaring rond coachen verwacht. Beschik je nog niet over deze specifieke kennis en ervaring, dan verdient het de aanbeveling om eerst de module Professionele coaching in de zorg- en hulpverlening te volgen.
  Contacteer ons gerust indien je onzeker bent over het rechtstreeks in aanmerking komen voor de Teammodule.

Getuigschrift

Bij het succesvol afronden van een module ontvang je telkens een getuigschrift.
De evaluatie gebeurt op basis van actieve deelname, aanwezigheid en de schriftelijke opdrachten.

“Ik was op zoek naar handvaten, tips and tricks, kaders om mijn werk als werkbegeleider nog beter te doen, om mezelf beter te leren kennen als ‘coach’ en als mens.
Awel, dat alles zit zeker in het pakketje dat Rapunzel aanbiedt met deze opleiding.
Meer nog, ik verzeker je dat je je na deze opleiding krachtiger zult voelen, zelfzekerder, moediger. Je gaat meer kleur hebben als coach en ook als mens eigenlijk.”

Anoniem

“In deze opleiding heb ik in een veilig klimaat methodieken en technieken aangeleerd waardoor ik veel bewuster handel op de werkvloer.
Daarnaast heb ik mezelf als coach, maar ook als mens stukken beter leren kennen. De groep en de lesgevers waren een spiegel en gaven me goesting om nieuwe dingen te proberen.
Er was voldoende ruimte voor ieders leerproces waardoor ik echt een transfer van het geleerde heb kunnen maken naar mijn werkplek.
Deze opleiding is een aanrader voor elke coach!”

Anoniem

“De collega’s uit het team konden duidelijk het verschil zien als ik de dag na de opleiding op het werk kwam!”

Anoniem

“Deze opleiding geeft me energie & durf om met mijn teamleden tot groei te komen!”

Anoniem

“De groep waarvan ik deel uit mocht maken, maakte de opleiding voor mij AF. Op zeer korte tijd leer je elkaar heel goed kennen: door de ‘rondjes’ voor iedere opleidingsdag, door de smalltalk in de keuken en tijdens lunchpauzes, door de rollenspelen, door de confronterende en kwetsbare oefeningen en verhalen…iedereens masker valt op een bepaald moment wel deels af en weet je wat? Kleur bekennen en krijgen in een groep als deze, heeft me deugd gedaan, deed me gloeien en groeien. Meestal ging ik na zo’n opleidingsdag met een energiek en een positief gevoel naar huis.
Dus niet twijfelen om je in te schrijven, gewoon doen, NU ;-)!”

Anoniem

“Groeien als mens en als coach door samenwerking, reflectie, experimenteren en inzet staan centraal.”

Anoniem

“Na elke opleidingsdag kwam ik gemotiveerd en stralend op mijn werk.”

Anoniem

“De opleiding helpt je meer stil te staan bij jezelf. Emoties tonen mag!”

Anoniem

Bekijk ook deze gerelateerde opleidingen

Heb je nog vragen?

Bekijk alle veelgestelde vragen hier