Deze opleiding bundelt de belangrijkste ideeŽn en concepten van de hedendaagse hechtingstheorie en brengt ze in een systemisch en contextgericht perspectief.
Hechting wordt beschouwd als ťťn van de grondthemaís van de menselijke en relationele ontwikkeling.
Gedurende heel de levensloop gaan mensen hechtingsrelaties aan. Ze bieden veiligheid en warmte, beschermen bij gevaar en moedigen aan om nieuwe horizonten te ontdekken. Maar evengoed zijn er moeilijke of traumatische ervaringen die hechtingsrelaties op de proef kunnen stellen en eventueel aantasten.

Het sprookje van de Wolf en de Zeven Geitjes verhaalt ons hoe een gezin in groot gevaar kan komen en ernstige kwetsuren kan oplopen in zijn veiligheid en hechting. Maar door de krachtige ingreep van Moeke Geit worden de Geitjes gered, worden hechtingsrelaties terug veilig gesteld en sterker gemaakt.

In deze jaaropleiding worden duidelijke kaders en concrete hulpmiddelen aangereikt waardoor het makkelijker wordt om in de praktijk te werken vanuit het hechtingsperspectief.

Deze opleiding is bedoeld voor hulpverleners met min. een opleiding bachelor menswetenschappen die met kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en/of koppels werken in de ambulante of residentiële geestelijke gezondheidszorg o.a. CGG, CAW, BJZ, CKG, psychiatrie, gehandicaptenzorg etc.

Deze opleiding omvat 13 dagen verspreid over een jaar.

Wat me persoonlijk aansprak en zal bijblijven is de experiŽntiŽle, beeldende manier van werken tijdens de opleiding.

Cursist

  Lees meer feedback van onze cursisten

  Start is voorzien op donderdag 11 oktober 2018.

  Volzet

1.   Visie: Een hedendaagse en systemische kijk op het hechtingsdenken

De klassieke hechtingstheorie werd in de nasleep van de tweede wereldoorlog uitgewerkt door John Bowlby. Het was toen een fascinerende vaststelling dat veilige hechting even belangrijk bleek als voeding en warmte voor de ontwikkeling van het jonge kind.

Na zoveel jaren blijkt de hechtingstheorie opnieuw springlevend. Onderzoek en praktijkervaring leren ons dat hechting een centraal ordenend principe is in de menselijke levensloop. Niet enkel baby's maar ook kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen hebben nood aan een veilige basis om goed te kunnen functioneren in onze sociaal- emotionele wereld. Heel wat klachten en problematiek blijken terug te gaan op hechtingskwetsuren o.a. gedrags- en emotionele problemen van kinderen, ontredderde en stuurloze adolescenten, partnerrelatieproblemen, verslaving, misbruik en mishandeling etc.

Waar aanvankelijk het hechtingsproces vooral werd beschreven vanuit de moeder-kind dyade, is de focus nu sterk verbreed. Kinderen zijn in staat om zich aan meerdere mensen tegelijk te hechten. Verschillende ervaringen van hechting wordt geïntegreerd, kunnen elkaar ondersteunen of overschrijven. De veilige basis wordt gevormd binnen een relatienetwerk (gezin, instelling, team...) en hoort thuis binnen een bepaalde cultuur en samenleving. Het systemische en contextgerichte denkkader is bijzonder helpend om deze complexiteit in kaart te brengen.

De eerder pessimistische visie op hechting (o.a. idee van bodemloosheid) werd vervangen door een verhaal van hoop en groeikansen. Ook kinderen met ernstige hechtingskwetsuren kunnen mits de goede opvang en begeleiding van zichzelf en hun hechtingsfiguren uitgroeien tot veilige volwassen. De hulpverleningsrelatie wordt hierbij beschouwd als een mogelijke correctieve hechtingservaring. De hulpverlener stelt zich op als tijdelijke hechtingsfiguur en kan zo samen met de cliënt het onveilige verhaal trachten te herschrijven naar een meer autonoom en veilig verhaal.

Doel van de jaaropleiding is om de rijkdom van het hechtingsperspectief concreet te verduidelijken in een systemische visie op begeleiding en psychotherapie.

Het sprookje van de Wolf en de Zeven Geitjes levert ons het metaforisch raamwerk van waaruit we kunnen denken hoe een groot gevaar op basis van veilige hechtingsrelaties kan worden opgevangen en omgebogen tot een groeikans voor kinderen en gezinnen.

2.   Grondplan

2.1   Opbouw van het hechtingskader

In deze jaaropleiding werken wij een duidelijk en omvattend kader uit waarin de basisconcepten van de hechtingstheorie, zoals hechtingsstijlen, veilige basis, meervoudige hechting, mentale representatie, "theory of mind", mentaliseren, exploratie en functionaliteit hun plaats vinden.
Dit kader wordt uitgewerkt aan de hand van opdrachten en oefeningen.
Er wordt ook samenvattende stand van zaken gegeven omtrent het hechtingsonderzoek en van de resultaten van de follow up- onderzoeken over de intergenerationele overdracht van hechtingsstijlen.

2.2   Ontwikkeling van hechting bij kinderen en gezinnen

 • Aan de hand van concrete voorbeelden wordt het belang van hechtingsscripts in gezinnen met jonge kinderen en de mogelijkheden tot therapeutische bijsturing, toegelicht. Er worden concrete helpende metaforen aangereikt, om hechtingsscripts in gezinnen bespreekbaar te stellen.
  De ontmoeting van Grote Ik en Kleine Ik is een voorbeeld van een dergelijke metafoor.
 • De ingrijpende invloed van hechting op de ontwikkeling van kinderen komt uitgebreid aan de orde:
  • Er wordt stilgestaan bij de invloed van gehechtheid op het zelfbeeld, op het beeld van de ander en op het beeld van relaties.
  • De ontwikkeling van de mentalisatiefunctie bij kinderen wordt geïllustreerd en de respectievelijke pre-mentaliserende modi worden verhelderd met voorbeelden.
 • In deze opleiding wordt ook aandacht besteed aan de implicaties van het hechtingsdenken bij het opvoeden van kinderen, zowel in hun natuurlijk milieu als in kinderopvangcentra, pleeggezinnen of andere vormen van opvang.
  De centrale vraag daarbij is: wat leert de rijkdom van het hechtingsperspectief omtrent "goed ouderen" in allerlei aspecten zoals:
  • Hoe kun je de invloed van transgenerationele scripts in beeld krijgen en hoe kan deze worden gecorrigeerd bij jonge ouders?
  • Wat betekent het voor jonge ouders om sensitief-responsief te reageren, zowel in situaties waarin kinderen nood hebben aan nabijheid of net nood hebben aan exploratie? Welke interventies kunnen daar voor jonge ouders helpend in zijn?
  • Hoe kunnen begeleiders jonge ouders helpen om stapsgewijze mentaliseren op gang te brengen bij hun kinderen? Op welke wijze is containment en het mentaliseren over hechtingsposities van de begeleider daarbij een belangrijke bron van inspiratie?
  • Hoe kunnen ouders veilige structurering vorm geven?
   Wat betekent functionele autoriteit en wat is het verschil met dysfunctionele autoriteit in een gezin?
   In de cursus wordt verduidelijkt hoe de visie van Haim Omer omtrent "nieuwe autoriteit" en "non-violent resistance" bruikbare ideeën kan aanreiken voor gezinnen met ernstige gezagsproblemen.

2.3   Opbouw van het hechtingskader

In de jaaropleiding zullen allerlei toepassingen van het hechtingsperspectief worden gedemonstreerd, zoals:

 • De invloed van vormen van trauma op de hechtingsbasis van een gezin. Tegelijk worden voorbeelden aangereikt hoe systemisch kan gewerkt worden met traumatische ontwikkelingen, die de veilige hechtingsbasis van een gezin onderuit gehaald hebben.
 • De toepassing van het hechtingsperspectief in het werken met adolescenten wordt concreet gemaakt. De ontwikkelingstaak van het loslaten in verbondenheid maakt hechtinsscripts opnieuw actief in deze levensfase.
 • We bespreken de invloed van hechtingsscripts op de relatievorming van paren.
  Hoe wordt afstand en nabijheid in een koppel gereguleerd a.h.v. hechtingspatronen?
  We illustreren aan de hand van casussen het werken met ernstige hechtingsproblemen binnen paren.
 • Er wordt stilgestaan bij de impact van ingrijpende verlieservaringen bij oudere cliënten bijvoorbeeld door het toenemend fysiek afhankelijk worden, door het overlijden van een partner, van zussen en broers en van vrienden, door het noodgedwongen moeten verlaten van hun woning etc.

2.4   Praktijk en supervisie

De opleiding is in zijn geheel zeer praktijkgericht. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, oefeningen en rollenspel.

Het leren gebruik maken van ondersteunende methodieken zoals:
 • een hechtingsgenogram
 • het inventariseren van het netwerk van hechtingsfiguren
 • het gebruik van metaforen
 • het herschrijven van onveilige hechtingsnarratieven

Supervisie: In de afrondende fase van de jaaropleiding krijgen cursisten de gelegenheid om gedurende 2 dagen eigen casussen ter bespreking te stellen.

  Terug naar boven

Opleiders

Jean-Marie Govaerts
 • Master Klinische psychologie, Opleidingen gedragstherapie, Gestalttherapie en Relatie- en Gezinstherapie  

 • Hij specialiseerde bij JŁrg Willi in Zurich en volgde de Master-class bij Boszormenyi-Nagy in Amsterdam
 • Werkzaam in een eigen zelfstandige praktijk voor paren en gezinnen binnen de vzw Dialoog in het Gezin
 • Erkend als opleider en supervisor door de Belgische Vereniging van Opleiders in de Systeemtherapie (BVOS) en BVRGS
 •   jean-marie.govaerts@rapunzelvzw.be

Greet Splingaer
 • Master in de orthopedagogie, Opleiding relatie- en gezinstherapie, opleiding Gestalteducatie, specialisatieopleidingen in kindgerichte gezinstherapie  

 • Erkend als opleider en supervisor door de Belgische Vereniging van Opleiders in de Systeemtherapie (BVOS) en door BVRGS
 •   greet.splingaer@rapunzelvzw.be

Gasttrainers

Prof. Dr. Guy Bosmans
 • Verbonden aan de vakgroep gezins- en orthopedagogiek (KU Leuven).  

  Hij doet onderzoek naar de ontwikkeling van gehechtheid en de rol van gehechtheid in de ontwikkeling van gedrags- en emotionele problemen. Hij is academisch verantwoordelijke van de PEV opleiding Attachment-Based Family Therapy.

  Terug naar boven

Toelatingsvoorwaarden

Voor hulpverleners met min. opleiding bachelor menswetenschappen die met cliënten en /of cliëntsystemen werken in de ambulante of residentiële geestelijke gezondheidszorg o.a. CGG, CAW, BJZ, CKG, psychiatrie, gehandicaptenzorg, etc.

Planning  

In totaal zijn er 13 opleidingsdagen.

De trainingsdagen gaan steeds door op werkdagen.

» Start is voorzien op donderdag 11 oktober 2018
Werkuren: telkens van 9u30 tot 16u30

Max. 16 deelnemers

Opleidingsdagen 

 • donderdag 11 oktober 2018  
 • donderdag 25 oktober 2018  
 • donderdag 15 november 2018  
 • donderdag 29 november 2018  
 • donderdag 20 december 2018  
 • donderdag 10 januari 2019  
 • donderdag 31 januari 2019  
 • donderdag 14 februari 2019  
 • donderdag 14 maart 2019  
 • donderdag 4 april 2019  
 • donderdag 9 mei 2019  
 • donderdag 23 mei 2019  
 • donderdag 20 juni 2019  

Locatie  

Alle opleidingsdagen gaan door in een locatie in Diest, op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

Bijdrage  

Bij inschrijving betaalt men een inschrijvingsbedrag van € 200,00. Dit bedrag wordt niet terugbetaald bij eventuele annulatie of stopzetting van de opleiding door de deelnemer en kan niet ingebracht worden in de KMO portefeuille.
Verder bedraagt de bijdrage € 1 100,00, eenmalig te betalen na de start van de opleiding.
Totale kostprijs is dus € 1300.

Het inschrijvingsbedrag wordt gestort op de rekening van

VZW Rapunzel
Begijnenstraat 13, 3290 Diest
IBAN: BE52 0682 4393 3809
BIC: GKCC BE BB

Inschrijving  

 1. Gelieve het inschrijvingsformulier op de website volledig in te vullen.
 2. Kandidaten sturen een gemotiveerde brief en een C.V. naar Rapunzel via kandidaturen.opleiding@rapunzelvzw.be en storten het inschrijvingsbedrag met vermelding van de naam van de deelnemer en "Jaaropleiding Hechting".
  Indien wij vragen hebben bij uw kandidatuur zullen wij u persoonlijk contacteren en eventueel uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
 3. Pas daarna wordt beslist of men kan deelnemen.
  Als men niet wordt aanvaard, zal het inschrijvingsbedrag integraal terugbetaald worden.
 4. Als je aanvaard bent als deelnemer ontvang je van ons het opleidingscontract.
  Dit dien je ondertekend terug te bezorgen aan Rapunzel. Indien je werkgever mee instaat voor de financiering van je opleiding, vragen wij dat ook de werkgever het contract ondertekent.
  Na ontvangst van het ondertekende contract is je inschrijving volledig in orde en sturen wij je alle praktische informatie toe.

  Terug naar boven

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.


  Bekijk feedback van onze cursisten


Veel interessante informatie

Via onze Rapunzelbase stellen we heel wat informatie & literatuur ter beschikking aan onze cursisten.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.

  Terug naar boven

  Feedback van onze cursisten

Wat vinden de cursisten zelf van de opleiding Hechting?

 

Duidelijk en sterk theoretisch kader, onderbouwd door wetenschappelijke onderzoek.
Zelf grondig de literatuur doornemen is een must. Tijdens de opleidingsdagen wordt de theorie geïmplementeerd in de praktijk en ruimte gemaakt voor reflecties en oefeningen.

H-ECHT-ing: een thema waar je als persoon, als hulpverlener "echt" in stapt.

Hoopgevend en inspirerend perspectief op hechting.
Duidelijke inzichten en handvaten om hiermee aan de slag te gaan.

Heen en weer gaan tussen theorie en praktijk, tussen het IK als professional en het Ik in de persoonlijke sfeer, tussen het individu en het gezin/de groep, tussen man en vrouw, balanceren tussen afstand en nabijheid.
Het was soms verwarrend maar steeds verrijkend.

Een inspirerende opleiding waardoor je in je casussen beter leert kijken door de bril van hechting i.p.v. in termen van diagnoses.

Opleiders met veel begrip, kennis en ervaring. Ze voeren met passie hun vak als therapeut uit en spreken er ook zo over in de opleiding.

Het thema hechting opent vele deuren in de zoektocht naar het omgaan met gezinnen, koppels, kinderen en jongeren. Meest boeiende opleiding die ik in jaren gevolgd heb.

Boeiend om stil te staan bij je eigen hechting en te zien welke invloed dit heeft op jezelf als hulpverlener. Leerrijk om nadien te leren spelen met verschillen in hechtingsstijl.

Deze jaaropleiding symboliseert authentiek het proces van hechten en onthechten, een unieke opleidingservaring. Ervaringsgericht, puur van binnenuit én een stevige theoretische basis. Eigenlijk een verplichting voor élke hulpverlener!

Deze opleiding bevat een rijkdom aan theorie, praktische handvaten en ervaringsgerichte processen om in je werkcontext en bij jezelf toe te passen.

Een heldere kijk op jezelf als persoon in hulpverleningsrelaties met cliënten en in relaties met collega's. De opleiding heeft me geleerd milder te zijn voor mezelf, maar ook voor mijn cliënten.
Dit kader biedt voor mij absoluut een toegevoegde waarde in het werken met mijn cliënten, qua basishouding en qua kennis.

Vanuit de veilige haven van ervaren opleiders gingen we op exploratie in de boeiende wereld van hechting. Aan de hand van theoretische concepten en ervaringsoefeningen over afstand en nabijheid kregen we een zicht op onze eigen hechtingsdynamiek.
Op die manier konden we verbinding maken met onze rol als hulpverlener en hoe we die, net als het team rond ons, opnemen tegenover onze cliënten.

Deze opleiding heeft mijn mensbeeld geïnspireerd. Zowel in mijn gezin als professioneel heb ik geleerd om aandacht te hebben voor impact van hechting. De invloed van (tijdelijke) hechtingsfiguren is mij duidelijk geworden. Er werd meermaals gewerkt met veelzeggende metaforen die erg verhelderend zijn.
De lessen zijn wetenschappelijk onderbouwd en steeds doorspekt met praktijkvoorbeelden. Er werd literatuur aangereikt, diagnostisch materiaal, teksten, ...
Een aanrader voor elkeen die met en voor (kwetsbare) mensen werkt. Bovendien leer je de aspecten "hechting en mentaliseren" gebruiken als hefboom binnen teamwerking.
Een aanrader van formaat!

  Terug naar boven