In de loop van je professionele loopbaan als hulpverlener is het belangrijk om je intensief bij te scholen.
Rapunzel heeft een aanbod van kwaliteitsvolle en inspirerende langdurige trajecten rond verschillende thema's.

 

Aanbod

2 jarige opleiding Contextgerichte zorg: Systemisch werken met individuen, ouders, gezinnen en groepen

Deze opleiding is bedoeld voor hulpverleners die professioneel als individuele, gezins- of contextbegeleider werkzaam zijn of zullen zijn, en die minimaal de nodige voorafgaande menswetenschappelijke bacheloropleiding genoten hebben.

Jaaropleiding: Leiderschap binnen de hulp- en zorg verlening: de Bremer Stadsmuzikanten.

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die binnen de hulpverlening een leidinggevende functie vervullen als teambegeleider, -verantwoordelijke, -coördinator, dienst- en afdelingshoofden,... voor hen die meestal betrokken zijn bij de concrete hulpverlening en tezelfdertijd de verbinding verzorgen met de directie en de grotere organisatie.